(Poistunut julkaisusta)

Viherrakentaja, vuorotteluvapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Puistojen ja katuviheralueiden rakentaminen


Työpaikan nimi: Viherrakentamisyksikkö


Työaika: 38 h 45 min/viikko


Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Kokemusta rakentamistöistä
Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Lisäksi edellytetään: B-luokan ajokortti

Eduksi luetaan: Hyviä vuorovaikutustaitoja