(Poistunut julkaisusta)

Viestintäpäällikkö
Säteilyturvakeskus STUK

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.5.2020

Tehtävän kuvaus

Viestintäpäällikkö:

  • vastaa STUKin viestinnän suunnittelusta ja organisoinnista sekä kehittämisestä
  • toimii Viestintäpalvelut -yksikön esimiehenä
  • vastaa viestinnän sidosryhmäsuhteista
  • osallistuu viestinnän toteutukseen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Haemme toiminnan organisoijaa ja koordinaattoria, jolla on laaja-alaista näkemyksellisyyttä viestinnästä ja sen roolista yhteiskunnassa ja organisaatioissa sekä näkemystä viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä modernissa viestintäympäristössä. Olet innovatiivinen ja kehittämisorientoitunut sekä aktiivinen ja oma-aloitteinen joukkuepelaaja. Toimit lähiesimiehenä viestinnän asiantuntijoille. Arvostamme mahdollistavaa, valmentavaa, myönteistä ja ratkaisuhakuista johtamisotetta. Olet lisäksi pitkäjänteinen ja sinulla on hyvä paineensietokyky.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu työkokemus vastuullisista viestintätehtävistä sekä esimiehenä toimimisesta. Arvostamme modernin viestintäympäristön ja sen monikanavaisuuden hallintaa, hyviä vuorovaikutus- ja esiintymisvalmiuksia sekä kriisiviestintään liittyvää kokemusta ja asiantuntemusta.

Eduksi luetaan myös valtionhallinnon tuntemus hyvät verkostot sekä kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan valmiutta toimia englannin kielellä. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   17.8.2020 Tehtävä alkaa: 17.8. tai sopimuksen mukaan.
Koeaika: 6kk.

Henkilö nimitetään johtavan asiantuntijan vakituiseen virkaan ja määrätään viestintäpäällikön tehtävään määräajaksi STUKin nykyisen strategiakauden loppuun 31.12.2022 saakka.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   25.5.2020 16:15

ID:   33-212-2020

Sähköiset hakemukset:

    Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 11-12 (tehtäväkohtainen palkanosa 4744,28 - 5266,92 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavan työterveyshuollon, joustavien työaikojen sekä liikunta- ja kulttuurietuuden avulla.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Karim Peltonen johtaja 09 759 88 633

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme