(Poistunut julkaisusta)

Viestintäpäällikkö
Porvoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.1.2020

Porvoon seurakuntayhtymässä on nyt avoinna viestintäpäällikön virka. Hakuaikaa on jatkettu 29.2.2020 saakka ja aikaisemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon uudella hakukierroksella.

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

Viestintäpäällikkö on viestinnän asiantuntija, kehittäjä ja koordinoija seurakuntayhtymän hallinnossa. Yhteisen kirkkoneuvoston alaisen seurakuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen yhteisön strategian mukaisesti kuuluvat viestintäpäällikön tehtäviin. Viestintäpäällikkö huolehtii omalta osaltaan yhtymän julkisuuskuvasta ja varmistaa kohde- ja sidosryhmien tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen eri kanavia hyödyntäen. Viestintäpäällikkö toimii yhteistyössä molempien seurakuntien viestintätehtäviä hoitavien kanssa.

Viestintäpäällikön tehtävän pääasiallinen sisältö on seuraava:
•vetovastuu seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisesta kokonaisviestinnästä ja viestintähankkeista
•vastuu yhteisestä medianäkyvyydestä
•viestintäsuunnitelman laatiminen ja päivittäminen yhdessä seurakuntayhtymän johdon kanssa
•viestintään liittyvien ohjeiden laatiminen, henkilöstön ohjeistaminen ja tukeminen viestintätehtävissä
•viestintätuki luottamushenkilöille
•vastuu seurakuntayhtymän rahoittamien julkaisujen ja verkkosivujen (kotisivut, intra) sisällön tuottamisesta, toimittamisesta, ylläpidosta sekä visuaalisesta toteutuksesta yhteistyötahojen kanssa
•tiedonhankinta ja viestintään liittyvien asioiden valmistelu yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Viestintäpäällikön viran kelpoisuusehtoina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä käytännön kokemus viestinnän alalla. Edellytämme viestinnän lainsäädännön tuntemista, kirkon ja yhteiskunnan tuntemista sekä hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Porvoon seurakuntayhtymä on kaksikielinen, joten molempien kotimaisten hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisu-, neuvottelu- ja esiintymistaito ovat edellytys tehtävässä menestymiseen.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen, vähimmäispalkka on 3187,00/kk. Lisäksi maksetaan valittavan henkilön aiempaan työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen osa (0 – 15 %). Virka täytetään 1.4.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Valittavan henkilön tulee olla ev.lut. seurakunnan konfirmoitu jäsen. Hakijalta edellytetään mahdolliseen soveltuvuustestiin osallistumista. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakemukset ansioluetteloineen ja työtodistuksineen tulee jättää viimeistään 29.2.2020 klo 15.00.

Lisätietoja virasta antavat hallintojohtaja Sari Mankinen puh. 0400-156 257, sari.mankinen@evl.fi tai henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström puh. 040 684 4088, karl-johan.wickstrom@evl.fi.

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
23.1.2020