Viestintäpäällikkö
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana viestintäpäällikön virka.

Viran pääasialliset tehtävät
- johtaa viestintäyksikön toimintaa ja toimia viestintäyksikön työntekijöiden
esimiehenä
- vastata seurakunnan viestinnän kokonaisuudesta ottaen huomioon
kirkkoneuvoston viestintää koskevat linjaukset ja esimiehen ohjauksen
- luoda yhteyksiä viestintäalan toimijoihin ja tukea seurakunnan viranhaltijoita
ja luottamushenkilöitä viestintään ja seurakunnan julkisuuskuvaan liittyvissä
asioissa
- seurata seurakuntaa koskevien asioiden käsittelyä julkisuudessa ja
osallistua tarvittaessa seurakuntaan liittyvään keskusteluun ja virheellisten
tietojen oikaisemiseen
- seurata viestinnän kehitystä kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa sekä
tehdä tarvittavia viestintää koskevia uudistusesityksiä kirkkoneuvostolle
- toimia seurakunnan johtoryhmässä, osallistua läsnäolo- ja puheoikeudella
kirkkoneuvoston kokouksiin, olla läsnä kirkkovaltuuston kokouksissa sekä
osallistua erikseen päätettävin tavoin muiden toimielinten ja työryhmien
työskentelyyn
- toimia seurakuntalehden vastaavana päätoimittajana, ellei kirkkoneuvosto
toisin päätä, ja huolehtia seurakunnan muusta julkaisutoiminnasta
- osallistua viestintäyksikön työntekijöiden valintaan
- suorittaa muut esimiehen antamat viestinnän toimialaan kuuluvat tehtävät

Viestintäpäälliköllä tulee olla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus viestinnän tehtävistä sekä riittävä seurakuntaelämän, kirkon ja julkisyhteisön hallinnon tuntemus. Viranhaltijalta
edellytetään lisäksi esimiestaitoja, erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Viranhaltijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon
konfirmoitu jäsen. Lisäksi edellytämme monipuolista kokemusta viestinnän tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyviä valmiuksia viestinnän kokonaisuuden kehittämiseen.
Virkaan valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

LISÄTIEDOT/ YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja viran tehtävistä antaa: Kirkkoherra Arto Viitala puh. 0400 540490, arto.viitala@evl.fi

Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 23.10.2019 klo 15.00 mennessä.

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä noin 95 000 ja vakituisia työntekijöitä noin 280. Viestintätiimissä on viestintäpäällikön lisäksi 4 tiedottajaa. Viestintäpäällikön esimiehenä toimii kirkkoherra.
Virkapaikka on seurakunnan toimitalo Tellervonkadulla.
 

 

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot