(Poistunut julkaisusta)

Viestintäpäällikkö
Kokkolan seurakuntayhtymä, Tiedotus

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2018

Viestintäpäällikkö johtaa ja kehittää kaksikielisen seurakuntayhtymän sisäistä ja ulkoista viestintää. Dynaamisessa viestintäyksikössä työskentelee lisäksi kaksi osa-aikaista tiedottajaa ja toimistosihteeri. Viestintäyksikkö palvelee yhtymän viittä seurakuntaa, joihin kuuluu yhteensä 47.500 jäsentä. Tärkeimpiä viestintäkanavia ovat paikallislehden seurakuntasivut, verkkosivusto sekä radio-ohjelmat.

Viran kelpoisuusehtona on
soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työalan tuntemus
toisen kotimaisen kielen erinomainen ja toisen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi seurakuntayhtymän kielisääntö edellyttää, että viestintäpäälliköllä tai yhdellä tiedottajalla on erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Eduksi katsotaan monipuolinen ammattitaito viestinnän tehtävistä, Adobe-ohjelmistojen (taitto, kuvankäsittely ym.) käyttökokemus, seurakuntatyön tuntemus, asiakaspalveluosaaminen, hyvä
organisointikyky, esimiestaidot ja kyky luoda yhteistyöverkostoja.

Viran palkka määräytyy kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virka täytetään 1.4.2019, mutta työsuhde alkaa jo 2.1. vuosilomasijaisuutena. Valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sähköiset hakemukset tulee lähettää viimeistään 18.10.2018 klo 15.00. Hakemus täytetään osoitteessa rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist

Tiedustelut
hallintojohtaja Helinä Marjamaa, puh. 050 3147 240
henkilöstöpäällikkö Kristina Holm, puh. 050 3147 246