(Poistunut julkaisusta)

Viestintäpäällikkö
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.8.2018

Haemme

viestintäpäällikköä

toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen.

Viestintäpäällikkö suunnittelee ja johtaa seurakunnan viestintää yhteistyössä johtoryhmän kanssa sekä koordinoi ja tukee koko seurakuntayhtymän viestintää. Päällikön erityisinä vastuualueina ovat työyhteisöviestintä, yhteisömarkkinointi, kampanjat ja tapahtumat, talouden ja hallinnon viestintä, verkkoviestintä sekä audiovisuaalinen viestintä. Tehtävänkuva on monipuolinen, ja se tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen aktiiviselle ja innostuvalle viestijälle.

Viestintäyksikköömme kuuluu viestintäpäällikön lisäksi tiedottaja ja osapäiväinen graafikko.

Edellytämme hakijoilta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä yhteisöviestintään sekä kirkon elämään ja toimintaan, ajanmukaisia esimiestaitoja, erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä verkostojen johtamiseen, pitkäjänteisyyttä, verkostoitumistaitoja ja kykyä hallita yhtäaikaisia projekteja aikatauluissa pysyen.

Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu työkokemukseen.

Tehtävä täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Ennen työn vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakumenettelyssä käytetään ennakkotehtäviä ja soveltuvuusarviointia. Haastattelut järjestetään viikolla 37 ja soveltuvuusarviointi viikolla 38. Tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Lisätiedot:
to 9.8. kello 12–15 kirkkoherra Timo Kalaja, p. 040 804 9301

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle osoitettu hakemus ja CV (ei todistuksia), tulee jättää viimeistään perjantaina 31.8. kello 14.00 osoitteella: Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, Rauhankatu 14, PL 65, 13101 Hämeenlinna. Kuoreen merkintä ”viestintäpäällikkö”.