(Poistunut julkaisusta)

Viestintäpäällikkö
Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Yhteiset työmuodot

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.3.2018

Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö vastaa laaja-alisesti seurakuntayhtymän ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Seurakuntayhtymässä julkaistaan viidesti vuodessa srk-lehti Seurakuntatervehdys. Viestintäpäällikkö osallistuu aktiivisesti viestinnän toteuttamiseen. Viestintäpäällikkö on johtoryhmän jäsen. Viestintäpäälliköltä odotetaan erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä sosiaalisen median hallintaa. Viestintäpäällikön tehtävässä tärkeää on kyky laaja-alaiseen verkostoitumiseen. Viestinnässä toimii toisena työntekijänä viestintäsihteeri, viestinnän tukena toimivat viestintätyöryhmä ja seurakuntatervehdyksen toimitusneuvosto. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös seurakunta- ja työalasihteerit.
Virkaan vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Juha Eklund p 040-3126 500 juha.eklund@evl.fi ja henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen p. 040-3126 201, jussi.korpinen@evl.fi

Hakuaika 23.3.2018 klo 15.00 saakka

Haastattelut to 5.4.

Tehtävänkuvaus:

Viestintäpäällikkö
Työnantaja/ organisaatio: Lappeenrannan seurakuntayhtymä
Tehtävä: viestintäpäällikkö
Päätoimisuusaste: kokoaikainen, virka
Yksikkö: viestintä
Esimies: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Hoitaa, edistää ja kehittää Lappeenrannan seurakuntayhtymän viestintää.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
Viestintästrategian johtaminen ja kehittäminen, mm. vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä talousarvio.
Viestintäkoulutusten järjestäminen Lappeenrannan seurakuntayhtymän työntekijöille.
Viestintätyöryhmän sekä toimitusneuvoston kokousten valmistelu sekä sihteerin tehtävät.
Seurakuntayhtymän tiedotuslehden toimitussihteerinä toimiminen.
Asioiden valmistelu ja vieminen johtoryhmään.
Kokoustiedottaminen, kuten yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto.
Yhteydenpito median edustajiin ja muihin sidosryhmiin.
Ulkoinen tiedottaminen ja sisäinen tiedottaminen viestintätoiminnon osalta.
Vastuu Intran käytön seurannasta ja käyttäjien opastuksesta ja tuesta.
Viestintäsihteerin esimiestehtävät.

Muuta tehtävän sisällöstä
Osallistuminen asiantuntijana seurakuntayhtymän tai muiden kirkon toimijoiden projekteihin projektisuunnitelmassa sovitulla tavalla.