(Poistunut julkaisusta)

Viestintäpäällikkö
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2017

MPK hakee viestintäpäällikköä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) hakee keskustoimistoonsa Helsinkiin viestintäpäällikköä.

Viestintäpäällikkö on yhdistyksen toiminnanjohtajan alainen tulosvastuullinen päällikkö, joka vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hän vastaa viestinnän toteuttamisesta, kehittämisestä ja seurannasta. Viestintäpäällikön tehtäviin kuuluu yhdistyksen piirien viestinnän ohjaaminen ja tukeminen sekä vastuualueensa yhteistyö viranomaisten, jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Viestintäpäälliköltä edellytetään kokemusta vaikuttamistyöstä ja yhteistoiminnasta maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskentällä. Yhdistyksen päivittäisen viestinnän suunnittelu, ohjaaminen ja toteuttaminen (lehtiartikkelit, sosiaalinen media, tiedotteet) sekä julkaisualustojen kehittäminen ja hallinta ovat keskeisimmät tehtävät, jotka vaativat itsenäistä ja pitkäjänteistä työotetta, teknistä osaamista sekä kykyä priorisoida ja tarttua asioihin.

Tehtävässä edellytetään viestinnän ja markkinoinnin koulutusta ja työkokemusta, strategisen viestinnän osaamista ja digitaalisen viestinnän ja sen työkalujen tuntemusta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja ja kokemusta mediasuhteiden hoitamisesta sekä erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Eduksi luetaan kokemus projektityöskentelystä sekä työskentely vapaaehtoisuuteen perustuvassa toiminnassa.

Työsuhde alkaa 1.1.2018. Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva.

Hakemukset palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 6.12.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen timo.mustaniemi@mpk.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen
p. 050 543 6151

MPK:n hallintopäällikkö Timo Mustaniemi
p. 045 180 3323