(Poistunut julkaisusta)

Viestintäpäällikkö, vaativuustaso 40.17
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2019

Tehtävän kuvaus

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen viestintäpäällikön vaativuustaso 40.17 virka. Tehtävän sijoituspaikkana on viraston esikunta Helsingissä.

Viestintäpäällikkö vastaa Suojelupoliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä esikuntapäällikön kanssa viraston päällikön linjausten mukaisesti.

Suojelupoliisin viestintäpäällikkö työskentelee kansallisen turvallisuuden ytimessä. Hän suunnittelee ja tukee viraston johdon ja Suojelupoliisin operatiivisten yksiköiden viestintää. Suojelupoliisissa viraston johdon, operatiivisten yksiköiden ja viestinnän yhteistyö on päivittäistä ja saumatonta. Turvallisuusympäristön muuttuessa nopeasti viestinnällä on yhä keskeisempi rooli koko viraston toiminnassa.

Viestintäpäällikön tehtäviin kuuluvat myös viestintäyhteistyö sisäministeriön hallinnonalalla sekä osallistuminen muuhun työryhmätyöskentelyyn. Lisäksi viestintäpäällikkö esiintyy mediassa ja on mukana Suojelupoliisin sidosryhmäyhteistyössä.

Viestintäpäällikkö työskentelee osana Suojelupoliisin pientä, mutta tehokasta viestintätiimiä ja hän pääsee osallistumaan monipuolisesti myös päivittäisiin viestintätehtäviin.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Suojelupoliisin virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta vaativista ja monipuolisista viestintätehtävistä.

Lisäksi tehtävässä tarvitaan vahvaa näkemystä median ja sosiaalisen median toiminnasta sekä halua kehittää Suojelupoliisin viestintää muuttuvassa mediaympäristössä. Arvostamme analyyttista kykyä hahmottaa monimutkaisia asiakokonaisuuksia ja kykyä löytää asioista olennainen. Tehtävässä tarvitaan hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja.

Työ on luonteeltaan tiimityötä, jossa ovat eduksi joustava asenne, kyky selvitä kiireisistä ja yllättävistä tilanteista sekä hyvä paineensietokyky. Hyvät esimiestaidot luetaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta odotetaan erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin ja ruotsin kielen suullista sekä kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Ilmoittautumista koskevat tiedot

Ilmoittaudu viimeistään 21.8.2019 16:15
ID: 26-1013-2019

Sähköiset hakemukset:

Ilmoittaudu tehtävään sähköisesti tämän linkin kautta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Peruspalkka vaativuustasolla 40.17 on 4617,02 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. SUPO:n tai poliisihallinnon ulkopuolelta palvelukseen tulevan virkamiehen suoritusosa on 10 % peruspalkasta. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla kokemusosaan oikeuttavien vuosien perusteella 8 vuoden jälkeen 4 %, ja 23 vuoden jälkeen enintään 14 % peruspalkasta.

Edut

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen.

Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Suojelupoliisi vaihde

Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen

0295 480 131

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Nimitettävästä tullaan tekemään laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella:

Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151
00121 Helsinki

Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.