Viestintäjohtajan virka

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, viestintäpalvelut