(Poistunut julkaisusta)

Viestintäjohtaja
Helsingin seurakuntayhtymä, Malmin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2019

Malmin seurakunta hakee
VIESTINTÄJOHTAJAA
Viestintäjohtaja vastaa seurakunnan kokonaisviestinnästä ja sen kehittämisestä. Kyseessä on vakituinen ja kokoaikainen työsuhde.
Malmin seurakunnan viestintä on vaikuttavaa, avointa ja kokeilevaa. Viestintäjohtaja tekee näkyväksi seurakunnan työtä ja rakentaa rohkeaa julkisuuskuvaa. Viestinnällä on tärkeä rooli ihmiskeskeisen, osallistavan seurakunnan kehittämisessä.
Viestintäjohtajan vastuualueina ovat strategisen viestinnän organisoiminen ja johtaminen, suhdetoiminta mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä viestinnällisen näkökulman esillä pitäminen seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Viestinnän tiimissä työskentelee vuoden 2020 alusta viestintäjohtajan lisäksi kaksi viestinnän asiantuntijaa. Viestintäjohtaja on yksikkönsä työntekijöiden esimies.
Viestintäjohtaja vastaa viestintästrategiasta ja on esimiestiimin jäsen. Työhön kuuluu viestinnän johtamista, päivittäisviestintää, mediatyötä, kampanjasuunnittelua, sisällön- ja tapahtumien tuotantoa ja kehittämistä. Viestintäjohtaja vastaa organisaation ulkopuolisten viestinnän alihankkijoiden työstä, ja antaa viestinnällistä tukea ja koulutusta henkilökunnalle.
Kokemus laaja-alaisesta viestinnästä ja kokeileva työote ovat olennaisia tehtävässä menestymiseksi. Brändiviestinnän, yhteiskunnallisen markkinoinnin ja palvelumuotoilun osaaminen sekä kokemus kirkosta tai järjestökentältä katsotaan eduksi. Viestintäjohtaja työskentelee osana verkostoja, joten hyvät vuorovaikutustaidot ja innostus viestinnän kehittämiseen ovat edellytys tehtävässä toimimiselle.
Odotamme viestintäjohtajalta laaja-alaista viestinnän asiantuntemusta, johtamistaitoa, hyvää kielitaitoa, yhteistyökykyä ja kirkollisen kentän tuntemusta. Kelpoisuutena viestintäjohtajan toimeen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kattava viestintäalan kokemus, sekä on oltava ev.lut. kirkon jäsen. Vaativuusluokka pl. 603.
Tiedusteluihin vastaa kirkkoherra Heikki Arikka, p. 050 4655 784, ke 18.9. klo 13-15.
Sähköiset hakemukset tulee toimittaa KirkkoHR-järjestelmän kautta. Hakuaika päättyy 22.9.2019.