(Poistunut julkaisusta)

Viestintäasiantuntija
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Espoon kaupunki on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitusta kaupungin neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen erityisesti vieraskielisten näkökulmasta.

Hankkeessa nykyistä kaupunkilaisille tarjottavaa yleisneuvontaa syvennetään liittämällä yleisneuvonnan rinnalle eri tulosyksiköiden erityisosaamista. Keskeiset palvelut tuodaan yhden luukun periaatteen mukaisesti samaan paikkaan yli hallinnollisten rajojen, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti niin, että yhteinen asiakas ja hänen kannustaminen omatoimisuuteen on keskiössä. Kyseessä on uusi projekti, joten arvostamme kykyä sietää uuden kehittämistä.

Viestinnän asiantuntija vastaa projektiin liittyvästä viestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnnista, ja tekee yhteistyötä kaupungin muiden viestintäpalveluiden kanssa. Viestinnän asiantuntija työskentelee osana monialaista tiimiä, johon kuuluu muun muassa varhaiskasvatuksen, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä työllisyyspalveluiden osaajia. Lisäksi hän tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin viestintäammattilaisten sekä muiden palvelutorilla toimivien palveluiden kanssa ja osallistuu palvelutorin some-tiimin toimintaan sekä vieraskielisten koronainfo -kokousrakenteeseen.

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- kokemusta asiakasviestinnän toteuttamisesta tai suunnitelmallisesta viestinnästä
- kykyä kehittää uutta
- hyvää paineensietokykyä
- kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti)
- kykyä ottaa tilanteita nopeasti haltuun
- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
- hyviä IT-taitoja

Arvostamme kokemusta tai ainakin ymmärrystä monikulttuurisesta viestinnästä. Osaat suhtautua muutoksiin avoimen innostuneesti ja sinulla on taitoa löytää uusia ratkaisuja arjen työhön. Ymmärrys nykypäivän työelämän muutoksia kohtaan ja into kehittyä työn mukana auttavat menestymään tässä tehtävässä. Meillä autetaan työkavereita, joten jaat mielelläsi osaamistasi ja kannustat muita uuden oppimisessa. Kielitaito ja kulttuurituntemus auttavat tehtävän hoitamisessa.

Ensimmäiset haastattelut toteutamme videohaastatteluina, joihin kutsumme hakijoita jo hakuaikana. Videohaastatteluja seuraavat etänä Teamsin kautta toteutettavat henkilökohtaiset haastattelut keskiviikkona 2.12. aamupäivällä, torstaina 3.12. iltapäivällä ja perjantaina 4.12. aamupäivällä.