(Poistunut julkaisusta)

Viestintäasiantuntija
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Viestintäasiantuntijan pysyväisluonteinen työsuhde, viestintäpalvelut 

Tehtäväkuvaus 
Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana viestintäasiantuntijan pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana viestintäpalvelut 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
- Viestinnän asiantuntijana toimiminen seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaa tukevalla tavalla. 
- Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö: 
- Seurakuntien ja seurakuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, koordinointi, tukeminen ja hoitaminen eri viestintäkanavia ja - keinoja hyödyntäen sekä hengellisen työn tukeminen viestinnän avulla 
- Tiedotusaineiston ja muiden sisältöjen toimittaminen ja tuottaminen eri viestintäkanaviin yhteistyössä seurakuntien ja seurakuntayhtymän kanssa   
- Seurakuntalehden ja muiden julkaisujen toimittaminen   
- Valokuvaus sekä kuva- ja äänitallenteiden tekeminen 
- Markkinointiviestintään, graafinen suunnitteluun ja mainostoimistopalvelujen ostamiseen liittyvät tehtävät 
- Some-asiantuntijatehtävät 
- Sisäiseen viestintään liittyvät tehtävät 
- Kriisiviestiin osallistuminen 
- Projekteihin, hankkeisiin ja tutkimustoimintaan liittyvät tehtävät 
- Kirkon yhteisiin viestintähankkeisiin osallistuminen 
- Sihteerin tehtävät viestintäpalveluissa ja hallintoelimissä 
- Viestinnän seurantaan ja mittaamiseen liittyvät tehtävät 
- Viestintään perehdyttäminen ja kouluttaminen 
- Tiimiesimiehen tehtävät   
- Viestintäjohtajan ja viestintäpalvelujen muiden työntekijöiden sijaistus 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Kelpoisuusehtona: 
Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto. Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen hallinta sekä yhden vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen hyvä osaaminen. 

Eduksi katsotaan 
- Viestinnän ammatilliset taidot sekä hyvät esimiestaidot 
- Hyvät asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja esimiestaidot 
- Tiimityö- ja projektityötaidot 
- Journalistinen kokemus. 

Työtehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. 
 
Palvelussuhteen ajankohta 1.4.2020 alkaen

Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmän 601 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Koeaika 6 kk 
 
Hakuaika päättyy 10.2.2020 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.   

Viestintäasiantuntijan valinnasta päättää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.