(Poistunut julkaisusta)

Viestintäasiantuntija
Rahoitusvakausvirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2018

Viestintäasiantuntija vastaa monipuolisista viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä kriisiviestinnän suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sekä niihin liittyvästä sisällöntuotannosta.

Viraston viestinnän kehityshankkeen vetäjänä viestintäasiantuntija vastaa hankkeen suunnittelusta ja läpiviennistä yhdessä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa muun muassa tarkennetaan viraston viestintästrategiaa sekä suunnitellaan ja toteutetaan kriisinratkaisu- ja talletussuoja-asioiden tunnettuutta lisääviä tietoisuuskampanjoita.

Viestintäasiantuntija vastaa myös viraston kriisiviestintäosaamisen ja kriisiviestintään liittyvän sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä. Osana kriisiviestintäosaamisen kehittämistä viestintäasiantuntija osallistuu kriisinhoitovalmiuden varmistamiseen liittyvien simulaatioharjoitusten valmisteluun sekä kriisinratkaisusuunnitteluun kriisiviestintään liittyvien kysymysten osalta.

Hakijalta odotamme

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja vankka kokemus viestinnän asiantuntija- tai esimiestason tehtävistä. Parhaimmat valmiudet virkaan antavat opinnot viestinnän alalta täydennettynä taloustieteen tai rahoitusalan opinnoilla ja/tai työkokemuksella.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa viestinnällistä kokonaisnäkemystä ja kehittämisotetta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, erittäin hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä viestinnän kanavien tuntemusta ja osaamista.

Virkaa hakevalle luetaan eduksi pankkisektorin ja julkishallinnon toiminnan tuntemus sekä kokemus viranomaisyhteistyöstä.

Tuloshakuisuus, luova ongelmanratkaisukyky, kyky rakentaa yhteistyöverkostoja, hyvät neuvottelutaidot sekä kyky toimia paineen ja kiireen alla ovat olennaisia valmiuksia viran hoidossa.

Viraston arvojen mukaan toimiva hakija kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan myös haastavien työtehtävien edessä, tukee ja kannustaa kollegoja yhdessä onnistumiseen ja on avoin uusille tavoille oppia ja kehittyä.

Työssä tarvittava kielitaito

Säädettyjen kotimaisten kielten lisäksi edellytetään sujuvaa englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason (11) ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella (kokonaispalkka 4568,87-5678,32 / kuukausi). Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksen.