(Poistunut julkaisusta)

VIESTINTÄASIANTUNTIJA
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2018

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, joka ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa sekä vahvistaa toiminnallaan työpajojen toimintaedellytyksiä ja työpaja-ammattilaisten osaamista.

 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry on nimetty yhdeksi nuorisoalan osaamiskeskukseksi vuosille 2018-2019. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa. Haemme nyt asiantuntijoita kevään aikana käynnistyvään etsivän nuorisotyön osaamiskeskustoimintaan. TPY:n hallinnoimassa osaamiskeskuskonsortiossa on lisäksi mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

 

Etsimme

VIESTINTÄASIANTUNTIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2019 loppuun

 

Viestintäasiantuntija vastaa etsivän nuorisotyön valtakunnallisen tiedotuksen ja viestinnän kehittämisestä ja tukemisesta.

Viestintäasiantuntija

 • kartoittaa etsivän nuorisotyön kentän tiedotukseen, viestintään ja markkinointiin liittyviä tuen ja koulutuksen tarpeita ja vastaa niihin
 • kokoaa tietoa etsivästä nuorisotyöstä
 • kehittää etsivän nuorisotyön tiedotusta, viestintää ja markkinointia valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa
 • vastaa toiminnan tunnettuuden lisäämisestä, alueellisen vaikuttamistyön tukemisesta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
 • vastaa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen nettisivuista, uutiskirjeestä ja sosiaalisesta mediasta ja kehittää, ylläpitää sekä tuottaa niiden sisältöjä
 • markkinoi koulutuksia ja tapahtumia
 • kehittää toimintaa ja työmuotoja yhdessä muiden tiimin jäsenten kanssa

Odotamme hakijalta

 • vankkaa kokemusta viestinnästä, vaikuttamisesta ja markkinoinnista
 • etsivän nuorisotyön toimialan tuntemusta
 • kokemusta internet -sivujen ja muun sähköisen viestinnän sisällöntuotannosta
 • erinomaista suullista ja kirjallista ilmaisua
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • soveltuvaa koulutusta
 • matkustusvalmiutta
 • ruotsin kielen taito katsotaan eduksi

Tiedusteluihin vastaa Anna Kapanen p. 010 279 2727 ke 14.2. klo 9−12 ja pe 23.2. klo 13−16.  Vapaamuotoiset hakemukset 1.3.2018 mennessä osoitteella annukka.virtanen@tpy.fi. Haastattelut järjestetään Helsingissä 7.-9.3.2018