VIESTINTÄASIANTUNTIJA PAMin keskustoimistoon, Helsinkiin

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry