Viestintäalan opiskelija, viestintäharjoittelija, raitiotieallianssi-projekti, Tampere

NRC Group Finland Oy