(Poistunut julkaisusta)

Viestinnän asiantuntija
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.6.2019

Valtakunnallisen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelman toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. KKI-ohjelmaa toteuttaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Haemme KKI-toimistoon
VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAA
 

Viestinnän asiantuntijan työtehtäviin kuuluvat erityisesti KKI-toimintaan liittyvä markkinointi ja mainonta, monikanavainen sisällöntuotanto, tapahtuma- ja kampanjaviestintä, materiaalien tuottaminen ja toimittaminen sekä sosiaalisen median kanavien vastuut.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • useampien vuosien kokemusta monipuolisista viestintäalan töistä
 • kokemusta viestintäkumppanuuksista esimerkiksi asiantuntijoiden, painotalojen, mainostoimistojen, toimittajien ja kuvaajien kanssa
 • näyttöjä mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta ja prosessinhallinnasta
 • verkko- ja sosiaalisen median kanavien ammattimaista hallintaa sisällöntuotannosta analytiikan tulkitsemiseen
 • kokemusta viestinnän raportoinnista ja arvioinnista
 • sujuvaa kynää
 • oikeakielisyyttä.

Odotamme sinulta

 • erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua
 • sujuvia vuorovaikutustaitoja
 • tarkkuutta ja huolellisuutta
 • oma-aloitteisuutta
 • paineensietokykyä
 • kehittämisotetta omien työtehtävien osalta
 • ymmärrystä myös suorittavien tehtävien osalta
 • innovatiivisuutta ja ideointikykyä
 • laajojen kokonaisuuksien hahmottamista
 • intoa ja halua liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

Tarjoamme sinulle monipuolisen viestintäammattilaisen työn aikuisten liikunnan edistämisen maailmassa innostavassa ja kannustavassa KKI-toimistossa Jyväskylän Lutakossa. Meillä on joustavat työajat, kannustavat henkilöstöedut ja mahdollisuus etätyöskentelyyn kuitenkin niin, että suurin osa työajasta työskennellään KKI-toimistolla yhdessä muun tiimin kanssa.

Työsuhde on määräaikainen opintovapaan sijaisuus 1.9.2019–31.5.2020. Työ on kokopäivätyötä.

Työnantaja: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä.

Hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen osoitetaan Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalle 15.7.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@likes.fi. Valitun toivotaan aloittavan tehtävässä 1.9. alkaen, mutta siitä on mahdollisuus joustaa. Tehtävässä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Haastattelut järjestetään 8.–9.8.2019 Jyväskylässä ja haastatteluun valituille ilmoitetaan 5.8.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa KKI-ohjelman viestintäpäällikkö Katri Siivonen, puh. 050 441 3692, 17.6. klo 9–11, 20.6. 13–15 ja 25.6. 13–15.

Lisätietoja KKI-ohjelmasta www.kkiohjelma.fi