(Poistunut julkaisusta)

Viestijä, tiedottaja
Helsingin seurakuntayhtymä, Munkkiniemen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2019

Viestijäksi Munkkiniemen seurakuntaan 1.1.2020-31.12.2020 (-31.12.2021)
Viestijä huolehtii seurakunnan kokonaisviestinnästä ja sen kehittämisestä. Kyseessä on määräaikainen ja kokoaikainen työsuhde.
Munkkiniemen seurakunnan viestintä on avointa ja kokeilevaa, vaikuttamaan pyrkivää. Viestinnän tehtävänä on tehdä näkyväksi seurakunnan läsnäoloa, viestiä ja työtä alueella. Viestinnällä on tärkeä rooli ihmiskeskeisen, osallistavan seurakunnan kehittämisessä.
Viestijä toteuttaa seurakunnan sisäistä ja ulkoista viestintää monipuolisesti, kirjoittaa juttuja verkkoon ja lehtiin, ylläpitää tapahtumakalenteria, suunnittelee ja taittaa esitteitä ja ilmoituksia sekä tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan, infonäytöille ja kirkon videoseinälle.
Arvostamme kokemusta viestinnän tehtävistä, soveltuvaa alan koulutusta, osaamista käytössämme olevista ohjelmista, yhteistyötaitoja, tarkkuutta, luovuutta ja kirkon toimintaympäristön tuntemusta. Eduksi laskemme kokemuksen ja innostuksen sosiaalisesta mediasta ja visuaalisista sisällöistä, sekä erilaisten viestintäkanavien tuntemisen.
Työhön kuuluu päivittäisviestintää, mediatyötä, kampanjasuunnittelua, sisällöntuotantoa ja kehittämistä. Viestijä antaa viestinnällistä tukea ja koulutusta henkilökunnalle.
Kokemus laaja-alaisesta viestinnästä, menestyksellinen toiminta verkostoissa ja tavoitteellinen työote ovat olennaisia tehtävässä menestymiseksi.
Työssä tarvitaan hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä työtehtävien priorisointiin ja aikatauluttamiseen. Toivomme myös riittäviä valmiuksia kuvankäsittelyyn ja taittamiseen.
Viestijän tehtävään valittavan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkua. Viestijän vaativuusryhmä on 503.
Tehtävän hoito edellyttää valmiutta satunnaiseen ilta- ja viikonlopputyöhön.
Hakuaika päättyy 22.11.2019 klo 13. Hakemukset jätetään KirkkoHR -järjestelmän kautta.
Haastattelemme osan hakijoista 26.11. klo 17- . Toimi tulisi ottaa vastaan 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
Tavoitteena on, että seurakuntaneuvosto tekee valintapäätöksen 11.12.2019. Lisätiedot Tarja Frilander tarja.frilander@evl.fi, 050 3042341.