(Poistunut julkaisusta)

Vesiväylätietojen asiantuntija (tarkastaja) / Sakkunnig inom farledsdata (inspektör)
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.4.2017

Tehtävän kuvaus

Meriväyläyksikköön haetaan asiantuntijaa vesiväylien rekisterin ylläpitotehtäviin. Sijoituspaikka Helsinki. Tehtävänä on:

 • Meriväyläyksikön Helsingin toimipisteen alueen (Suomenlahti) vesiväylätietojen ylläpito ja väylä- ja turvalaitepäätösten tarkastaminen ja valmistelu
 • Vesiväylien väyläpäätösryhmän sekä väylätietoryhmän työhön osallistuminen
 • Muiden toimipisteiden vastaavan työn tukeminen tarvittaessa  

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa: soveltuva koulutus, tehtävän vaatimuksiin nähden riittävän laaja ja soveltuva vesiväylätietojen hallinnan osaaminen, työssä tarvittavien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen (Geomedia, Autocad) riittävä osaaminen.

Virastotyöaika, paikkakuntana Helsinki. Tehtävä on määräaikainen 31.7.2019 asti. Aloitus15.5.2017 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävässä odotetaan hyvää tarkkuuta työssä ja keskittymiskykyä. Aiempi kokemus vesiväylätietojen ylläpidon hallinnasta katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 15.5.2017 tai sopimuksen mukaan
Määräaikainen, päättyy: 31.7.2019
Virkavapaan sijaisuus
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 5.5.2017 15:00
ID: 31-67-2017
Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

joustava työaika

 • etätyömahdollisuus
 • liikunta- ja kulttuurietu, Smartum saldo
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1  

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Simo Kerkelä
Yksikön päällikkö
0295 34 3354
simo.kerkela@liikennevirasto.fi

Toimipiste

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Koeaika kolme (3) kuukautta.
Haluatko tietää työpaikan sijainnin?
Näytä työpaikka kartalla tässä.

Sakkunnig inom farledsdata (inspektör)

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.

Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.

Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.

Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
youtube.com/liikennevirasto

linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsbeskrivning

Farledsenheten söker en sakkunnig för att förvalta farledsregistret. Placeringsorten är Helsingfors. Arbetsuppgifter:

 • Uppdatera farledsdata samt kontrollera och bereda farleds- och säkerhetsanordningsbeslut i området som omfattas av Farledsenhetens kontor i Helsingfors (Finska viken)
 • Delta i farledsbeslutsgruppens och farledsdatagruppens arbete
 • Vid behov delta i motsvarande arbete vid Farledsenhetens övriga verksamhetsställen

För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften krävs: lämplig utbildning, tillräckligt omfattande och lämplig kunskap om hantering av farledsdata för att kunna utför uppgiften samt tillräcklig kunskap om de datasystem och -program (Geomedia, Autocad) som används i arbetet.

Byråarbetstid i Helsingfors. Uppgiften är tidsbunden till 31.7.2019. Arbetsförhållandet inleds 15.5.2017 eller enligt överenskommelse.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Den valda personen förväntas vara noggrann och ha koncentrationsförmåga. Tidigare erfarenhet av att hantera farledsdata räknas som merit.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 15.5.2017 eller enligt överenskommelse
Tidsbegränsad till: 31.7.2019
Vikariat under tjänsteledighet
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 5.5.2017 15:00
Referensnummer: 31-67-2017
Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • motions- och kulturförmån, Smartum-saldo
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Simo Kerkelä
Yksikön päällikkö
0295 34 3354
simo.kerkela@liikennevirasto.fi

Kontor

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Övrigt

Prövotid tre (3) månader.

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här.