(Poistunut julkaisusta)

Vesiväylänpidon asiantuntija, ylitarkastaja
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirasto toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylävirasto on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä https://twitter.com/vaylafi
Facebook https://www.facebook.com/vaylafi
YouTubessa https://www.youtube.com/vaylafi
Instagram https://www.instagram.com/vaylafi
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi

Tehtävän kuvaus

Sisävesiväyläyksikkö hakee vesiväylänpidon asiantuntijaa, ylitarkastajan virkaan.
Sijoituspaikka on Lappeenranta.

Sisävesiväyläyksikön vastuulla on 41 sulkukanavaa, 30 avattavaa siltaa, 8000 km sisävesiväyliä ja 15 000 merenkulun turvalaitetta.

Tehtävänhaltijana vastaat väylätietojen ja turvalaitetietojen hankinnasta, ylläpidosta ja raportoinnista sisävesien alueella ja laadit Väyläviraston turvalaitteiden muutosten edellyttämät väyläpäätösesitykset.

Kehität sisävesien merikarttojen väylätietoja yhteistyössä Traficomin kanssa ja ylläpidät Vesiliikennelain mukaisten kielto- ja rajoitusalueita vesiväylätietokannassa. Lisäksi valmistelet sisävesiväyliä koskevien lausuntoja sekä väyliä koskevien tietopyyntöjen ja asiakaspalautteiden vastauksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Hakijalta odotamme

 • Soveltuvaa korkeakoulu tai opistotason tutkintoa
 • Kokemusta paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä
 • Yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja

Arvostamme

 • Vesilain, Vesiliikennelain ja ympäristölainsäädännön tuntemusta
 • kokemusta vesillä liikkumisesta
 • motivaatiota kehittämiseen, digitalisaation hyödyntämiseen sekä uuden oppiseen

Kokemus vesiväylien suunnittelusta tai tutkimuksista katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   4.1.2021
tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   22.10.2020 16:15

ID:   31-198-2020

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@vayla.fi

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tero Sikiö
Yksikönpäällikkö
029 534 3409
tero.sikio@vayla.fi

Toimipiste

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/6092/01.01.01/2020.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä