(Poistunut julkaisusta)

Veroyliasiamies
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.5.2018

Työtehtävät

Veroyliasiamies toimii Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön päällikkönä, vastaa yksikön tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöjohtamisesta. Hän kehittää oikeudenvalvontayksikön toimintaa ottaen huomioon toimintaympäristön muutostekijät. Veroyliasiamies tekee sidosryhmäyhteistyötä veronsaajien, veronmaksajien sekä hallintotuomioistuimien kanssa.

Hakija voi esittää toivomuksen viran sijoituspaikkakunnasta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Lisäksi kielitaitovaatimuksena on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n mukainen suomen ja ruotsin kielen taito.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

• Kokemusta ja näyttöä toiminnan tavoitteellisesta ja tuloksellisesta johtamisesta
• Vahvoja henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja
• Kokemusta ja näyttöä onnistuneesta toiminnan kehittämisestä ja kyvystä toteuttaa muutoksia
• Näkemystä oikeudenvalvontatyön kehittämisestä toimintaympäristön muutoksessa
• Verotuksen, verotusmenettelyn ja veroprosessin tuntemusta
• Verohallinnon eri yksiköiden sekä veronsaajien ja tuomioistuinlaitoksen toiminnan tuntemusta
• Itsenäistä työskentelyotetta ja ratkaisukeskeisyyttä
• Erinomaisia vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
• Hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Virka on työnantajavirka, jonka palkkauksen Verohallinto vahvistaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

- joustava työaika
- etätyömahdollisuus
- liikunta- ja kulttuurisetelit
- työmatkaseteli
- työnantajan tukema lounas 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   18.5.2018 16:15

ID:   28-471-2018

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Ennen nimitystä Verohallinto hankkii hakijoista Suomen Kuntaliiton lausunnon.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä

Markku Heikura

Pääjohtaja

029 512 4089, etunimi.sukunimi@vero.fi

Arto Pirinen

Strategiajohtaja

029 512 4188,  etunimi.sukunimi@vero.fi