(Poistunut julkaisusta)

Verotarkastaja, Tampere tai Jyväskylä, 5 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.1.2020

Viran/tehtävän kuvaus

Verohallinto haluaa tehdä veroasioinnin helpoksi, toimittaa verotuksen oikeudenmukaisesti ja tuottaa positiivista asiakaskokemusta. Tule mukaan kehittämään asiantuntijuuttasi sekä luomaan maailman parasta ja edistyksellisintä Verohallintoa!

Verotarkastaja osallistuu verolajin ja/tai veroriskialueen ohjaus- ja verovalvontatehtäviin. Tehtävä edellyttää aineellisen osaamisen lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan muun muassa asiakastapaamisissa ja toimittaessa jäsenenä erilaisissa työryhmissä. Tehtävässä korostuu itsenäinen ja aktiivinen työskentelyote.

Verotarkastajana tehtäviisi kuuluvat mm.
- toimia vastuuverotarkastajana pienten yritysten verotarkastuksissa sekä osallistua suurten ja keskisuurten yritysten usean verolajin verotarkastuksiin tarkastusryhmän jäsenenä
- toimia joustavasti myös muissa Yritysverotusyksikön asiantuntijatehtävissä
- ohjata ja neuvoa asiakkaita verotukseen liittyvissä kysymyksissä osallistumalla mm. ennakollisiin keskusteluihin ja muuhun asiakasyhteistyöhön
- osallistua sisäiseen ja ulkoiseen kouluttamiseen
- osallistua viranomaisyhteistyöhön ja yhteistarkastuksiin
- osallistua kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.

Tehtävä edellyttää matkustamista.

Mikä tekee verotarkastajan työstä tärkeää?
Kun työskentelet Verohallinnossa asiantuntijatehtävissä pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Tehtävän hoitamispaikka on Tampere tai Jyväskylä.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakijalta odotamme

- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, esim. KTM, OTM, HM
- kokemusta verotarkastustehtävistä tai muuta tehtävää tukevaa kokemusta
- verolainsäädännön ja vero-oikeuskäytännön hyvää osaamista arvonlisäverotuksesta, tuloverotuksesta ja ennakkoperinnästä sekä kirjanpidon ja laskentatoimen hyvää osaamista
- aktiivisuutta ja kykyä tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä asiantuntijatyötä uudella tavalla muuttuvassa ympäristössä. Aloitteellisuutta ja vastuunottoa tiedon hankkimisessa ja välittämisessä sekä kouluttamisessa
- näyttöä hyvästä aikaansaavuudesta, itsenäistä ja aktiivista otetta työn ja itsensä kehittämisessä sekä hyvää päätöksentekokykyä.
- hyvää it-osaamista ja kykyä hyödyntää tehokkaasti uusia sovelluksia ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia työssä.
- hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.
- hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Luemme eduksi

Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus yritysverotuksen eri tehtävistä.