(Poistunut julkaisusta)

Verotarkastaja, 3 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2019

Viran/tehtävän kuvaus

Verotarkastaja toimii Verohallinnon arvojen, toiminta-ajatuksen ja strategisten päämäärien mukaisesti. Verotarkastajan tehtävänä on mm.

• toimia vastuutarkastajana pienten yritysten tarkastuskokonaisuuksissa, osallistua suurten ja keskisuurten yritysten usean verolajin verotarkastuksiin tarkastusryhmän jäsenenä, osallistua viranomaisyhteistyönä suoritettaviin tarkastuksiin sekä muihin valvontatehtäviin
• ohjata asiakkaita ja osallistua mm. ennakollisiin keskusteluihin sekä muihin reaaliaikaisuutta ja ennakollisuutta lisääviin yhteistyömalleihin
• toimia joustavasti myös muissa Yritysverotusyksikön asiantuntijatehtävissä ja projekteissa.

Etsimme henkilöä, jolla on erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä sekä halua ja kykyä itsensä ja toiminnan kehittämiseen.

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:

• yritysten riskiperusteisiin verotarkastuksiin kaikkien verolajien osalta vastuutarkastajana tai ryhmän jäsenenä sekä asiakasyritysten ohjaustehtäviin
• verotuksen asiantuntija- ja valvontatehtäviin
• yhteistyöhön myös muiden viranomaisten kanssa
• osallistumaan koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Mikä tekee verotarkastajan työstä tärkeää?

Kun työskentelet Verohallinnossa asiantuntijatehtävissä toimien verotarkastajana pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Tehtävän hoitamispaikka on Oulu, ja tehtävä edellyttää matkustamista.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6kk) koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

• soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. KTM, OTK
• kokemusta verotarkastustehtävistä tai muista verotuksen asiantuntijatehtävistä tai muuta vastaavaa kokemusta esim. tilintarkastustehtävistä sekä hyvää aikaansaavuutta ja tuloksellisuutta
• vahvaa kirjanpidon ja verolainsäädännön osaamista sekä yritysverotuksen kokonaisuuden ymmärtämistä
• hyvää it-osaamista ja kykyä hyödyntää tehokkaasti uusia sovelluksia ja työkaluja
• hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Eduksi luetaan:
• muutosvalmius sekä itsenäinen, aktiivinen ja valmentava työskentelyote sekä kyky tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä asiantuntijatyötä uudella tavalla muuttuvassa toimintaympäristössä
• kyky hyödyntää digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia työssä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 9 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2793,40 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4 % - 16 %).

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävän hoitamispaikka on Oulu, ja tehtävää edellyttää matkustamista.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6kk) koeaikaa.

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.