(Poistunut julkaisusta)

Verotarkastaja, 2 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.9.2019

Viran/tehtävän kuvaus

Verotarkastajana osallistut verolajin ja/tai kohdevalinta-alueen ohjaus- ja verovalvontatehtäviin. Odotamme sinulta aineellisen osaamisen lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan muun muassa asiakastapaamisissa ja toimittaessa jäsenenä erilaisissa työryhmissä. Tehtävässä korostuvat itsenäinen ja aktiivinen työskentelyote.

Verotarkastajana toimit Verohallinnon arvojen, toiminta-ajatuksen ja strategisten päämäärien mukaisesti. Verotarkastajana tehtäviisi kuuluvat mm.:

•Toimia vastuuverotarkastajana pienten yritysten verotarkastuksissa sekä osallistua suurten ja keskisuurten yritysten usean verolajin verotarkastuksiin tarkastusryhmän jäsenenä
•Toimia joustavasti myös muissa Yritysverotusyksikön asiantuntijatehtävissä
•Ohjata asiakkaita ja osallistua mm. ennakollisiin keskusteluihin
•Suunnitella ja toteuttaa sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia
•Osallistua viranomaisyhteistyöhön ja yhteistarkastuksiin
•Osallistua kehittämishankkeisiin ja -projekteihin

Mikä tekee verotarkastajan työstä tärkeää?

Kun työskentelet Verohallinnossa asiantuntijatehtävissä pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Tehtävän hoitamispaikka on Tampere tai Jyväskylä.

Tehtävä edellyttää matkustamista.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6kk) koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

•Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, esim. KTM, OTM, HM
•Kokemusta verotarkastustehtävistä tai muuta tehtävää tukevaa kokemusta
•Verolainsäädännön ja vero-oikeuskäytännön hyvää osaamista kaikista verolajeista sekä kirjanpidon ja laskentatoimen hyvää osaamista
•Valmiutta toimia joustavasti myös muissa yritysverotuksen asiantuntijatehtävissä
•Aktiivisuutta ja kykyä tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä asiantuntijatyötä uudella tavalla muuttuvassa ympäristössä
• Aloitteellisuutta tiedon hankkimisessa, välittämisessä ja kouluttamisessa
•Näyttöä hyvästä aikaansaavuudesta , itsenäistä ja aktiivista otetta työn ja itsensä kehittämisessä sekä hyvää päätöksentekokykyä
•Hyvää it-osaamista ja kykyä hyödyntää tehokkaasti uusia sovelluksia ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia työssä
•Hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä
•Hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa

Luemme eduksi

Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus yritysverotuksen eri tehtävistä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 9 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2793,40 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4 % - 16 %).

Edut

Tarjoamme sinulle innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi. Lisäksi tarjoamme joustavan työajan, etätyömahdollisuuden, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelin ja ateriatuen.

Tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Alkamisaika: 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä päättyy 31.10.2020

Huomiothan, että hakemusasiakirjat ovat julkisia.