(Poistunut julkaisusta)

Verotarkastaja, 2-4 paikkaa, Vaasa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.7.2019

Verotarkastajana toimit Verohallinnon strategisten päämäärien ja toimintaa ohjaavien linjausten mukaisesti.

Verotarkastajana tehtäviisi kuuluvat muun muassa:
- tarkastajana toimiminen erilaisissa tarkastuskokonaisuuksissa ja harmaan talouden verotarkastuksissa kaikkien verolajien osalta
- asiakkaiden ohjaus ja osallistuminen mm. ennakollisiin keskusteluihin sekä muihin valvontatehtäviin
- toimiminen joustavasti myös muissa Yritysverotusyksikön asiantuntijatehtävissä ja projekteissa

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:
- yritysten riskiperusteiset verotarkastukset kaikkien verolajien osalta vastuutarkastajana tai ryhmän jäsenenä sekä asiakasyritysten ohjaus
- verotuksen asiantuntija- ja valvontatehtävät
- yhteistyö myös muiden viranomaisten kanssa
- osallistut koulutus- ja kehittämistehtäviin

Tehtävän hoitamispaikka on Vaasa.

Tehtävä edellyttää matkustamista.

Mikä tekee verotarkastajan työstä tärkeää?

Kun työskentelet Verohallinnossa asiantuntijatehtävissä toimien verotarkastajana pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset
osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot
kerätään mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6kk) koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
(Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

- ylempää korkeakoulututkintoa, esim. KTM, OTM
- kokemusta verotarkastustehtävistä tai muuta vastaavaa kokemusta esim. tilintarkastustehtävistä sekä hyvää aikaansaavuutta ja tuloksellisuutta
- verolainsäädännön ja vero-oikeuskäytännön osaamista
- kirjanpidon ja laskentatoimen hyvää osaamista
- itsenäistä ja aktiivista työotetta työn ja itsensä kehittämisessä sekä uusien työkalujen ja työntekemisen tapojen hyödyntämisessä
- hyvää yhteistyökykyä ja asiakaspalveluhenkisyyttä
- erinomaista kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa
- hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa

Luemme eduksi

Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus yritysverotuksen eri tehtävistä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 9 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2793,40 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4 % - 16 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut

Tarjoamme sinulle innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi. Lisäksi tarjoamme joustavan työajan, etätyömahdollisuuden, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelin ja ateriatuen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.

Haastattelut pidetään 15.8. ja 16.8.2019 Vaasan verotalolla.