(Poistunut julkaisusta)

Verosihteeri
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.8.2019

Tehtäviin kuuluvat henkilöasiakkaiden verotus molemmilla kotimaisilla kielillä;
- tuloverotus 
- ennakkoperintä
- luovutusvoittoverotus
- kiinteistöverotus
- asiakkaiden ennakoiva ohjaus ja neuvonta

Tehtävän sijoituspaikka on Porvoo. 

Virkaan nimitettäessä voidaan käyttää enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakijalta odotamme

- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. tradenomi
- Hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
- Hyviä asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, itsenäistä päätöksentekokykyä, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa
- Aloitteellisuutta ja kehittämishalukkuutta

Työssä tarvittava kielitaito

-Erinomaista suullista ja kirjallista ruotsinkielen taitoa
-Hyvää suullista ja kirjallista suomenkielen taitoa