(Poistunut julkaisusta)

Verosihteeri
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2019

Mitä odotamme sinulta? 
Odotamme sinulta Verohallinnon rekistereiden ylläpidon ja valvonnan tuntemusta sekä innostunutta ja motivoitunutta työskentelyotetta.

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin: 
- yhteisöasiakkaiden vaativat rekisteröintitehtävät sekä rekistereiden valvonta
- omistus- ja hallintasuhteiden järjestelyyn sekä petosepäilyyn liittyvä tutkinta
- oikaisuvaatimusten käsittely
- ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan tehtävät 
- sisäinen neuvonta ja uusien henkilöiden perehdyttäminen 

Mikä tekee työstäsi tärkeää?
Kun työskentelet Verohallinnossa rekisteröinnin tehtävissä, pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen. 

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden kuukauden (6 kk) koeaikaa.

Hakijalta odotamme

- soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. tradenomi, KTM, HM)
- verolainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemusta
- tietotekniikan ja toimisto-ohjelmien hyvää osaamista
- kokemusta yhteisöjen vaativista rekisteröintitehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluasennetta
- sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
- aloitteellista ja aikaansaavaa työskentelyotetta 
- itsenäistä päätöksentekokykyä ja ongelmanratkaisutaitoa

Luemme eduksi tehtävää tukevan työkokemuksen sekä kokemuksen verojärjestelmistä.