(Poistunut julkaisusta)

Verosihteeri, oma-aloitteiset verot, 4-6 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme nyt oma-aloitteisten verojen verovalvojia Pohjois-Suomen yritysverokeskukseen. Yksikkömme on osa valtakunnallista Yritysverotusyksikköä. Päätoimipaikkamme on Oulu ja palveluksessamme on noin 130 verotuksen eri osa-alueiden osaajaa.

Verovalvojana osallistut oma-aloitteisten verojen neuvonta- ja verovalvontatehtäviin ryhmän jäsenenä. Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työskentelyotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan asiakasneuvonnassa sekä ryhmän aktiivisena jäsenenä toimimisessa.

Verovalvojana toimit Verohallinnon arvojen, toiminta-ajatuksen ja strategisten päämäärien mukaisesti. Verovalvojana tehtäviisi kuuluvat mm.:


• asiakaskohtainen yhteisöverotus (arvonlisäverovalvonta)
• muutosverotukseen liittyvät tehtävät
• asiakkaiden ennakoiva ohjaus ja neuvonta
• toimiminen joustavasti myös muissa Yritysverotusyksikön asiantuntijatehtävissä ja projekteissa

Tehtävän hoitamispaikka on Oulu.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6kk) koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset


Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
(Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).


Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

•soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. KTM, OTK
•kirjanpidon hyvää osaamista ja yritysverotuksen kokonaisuuden ymmärtämistä
•näyttöä hyvästä aikaansaavuudesta ja tuloksellisuudesta, itsenäistä ja aktiivista työotetta työn ja itsensä kehittämisessä
sekä itsenäistä ongelmanratkaisukykyä
•hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
•hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa
•hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä
•kykyä hyödyntää käytettävissä olevaa tietoa ja halua ottaa käyttöön uusia työkaluja ja työntekemisen tapoja sekä
aloitteellisuutta tiedon hankkimisessa sekä välittämisessä
•hyvää it-osaamista ja kykyä hyödyntää tehokkaasti uusia sovelluksia ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia
työssä


Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus yritysverotuksen eri tehtävistä.


Tehtävän tiedot


Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 30.6.2020

Virka on viraston yhteinen.
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 17.9.2019 16:15


Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 6 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2267,96 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4 % - 16 %).


Edut


Tarjoamme sinulle innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi. Lisäksi tarjoamme joustavan työajan, etätyömahdollisuuden, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelin ja ateriatuen.