(Poistunut julkaisusta)

Verosihteeri, henkilöverotus, Vaasa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2019

Tehtävän kuvaus

Verosihteerin tehtäviin kuuluvat henkilöasiakkaiden monipuoliset verotus- ja vuosivalvonta/tulorekisteritehtävät molemmilla kotimaisilla kielillä
• tuloverotus- ja ennakkoperintätehtävät
• tulorekisteri-ilmoituksiin liittyvät tehtävät
• asiakkaiden ennakoiva ohjaus ja neuvontatehtävät

Tehtävän sijoituspaikka on Vaasa. 
Virkaan nimitettäessä voidaan käyttää enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Alkamisaika

1.10.2019 tai sopimuksen mukaan

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

• soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. tradenomi 
• hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
• hyviä asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, itsenäistä päätöksentekokykyä, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
• aloitteellisuutta, aikaansaavuutta ja kehittämishalukkuutta

Luemme eduksi
• kokemus henkilöasiakkaiden verotuksesta, vuosivalvonta/tulorekisteritehtävistä tai vastaavista tehtävistä
• muu kielitaito

Työssä tarvittava kielitaito

• erinomainen suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito
• hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2148,53 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työnantajan tukema lounas