(Poistunut julkaisusta)

Verosihteeri, henkilöverotus, Turku
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2019

Tehtävän kuvaus

Tehtävään kuuluu henkilöasiakkaiden monipuoliset tehtävät molemmilla kotimaisilla kielillä;
- tuloverotus ml. kansainvälisen henkilöverotuksen perustehtävät
- ennakkoperintä
- luovutusvoittoverotus
- asiakkaiden ennakoiva ohjaus ja neuvonta

Virkaan nimitettäessä voidaan käyttää enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Alkamisaika

1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

- Soveltuvaa tutkintoa, esim. merkonomi, tradenomi
- Hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
- Hyviä asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, itsenäistä päätöksentekokykyä, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa
- Aloitteellisuutta ja kehittämishalukkuutta

Luemme eduksi:
- Muu kielitaito 
- Kokemus henkilöasiakkaiden verotuksesta tai vastaavista tehtävistä
 

Työssä tarvittava kielitaito

- Erinomaista suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa
- Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 5 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2148,53 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan li-säksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työnantajan tukema lounas.