(Poistunut julkaisusta)

Verosihteeri, Helsinki
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2019

Viran kuvaus

Tunnetko verolainsäädännön koukerot?
Pystytkö toimimaan luontevasti eri tehtävissä ja foorumeissa?
Hahmotatko asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita, hallitsetko kokonaisuuksia?


Verosihteerinä pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:

• suurten ja kansainvälisten yhtiöiden tuloverotuksen valvonta
• muutosverotustapausten valmistelu
• asiakaspalvelu ja asiakasohjaus
• osallistuminen erilaisiin kehittämistehtäviin
• perehdyttäminen, ohjaus- ja koulutustehtävät
• mahdollisuus tehdä myös muita verotustehtäviä

Työviikkosi voivat koostua seuraavanlaisista tehtävistä:

• teet yhteisöjen tuloverotuksen valvonta- ja oikaisutehtäviä
• ohjaat ja neuvot työkavereita
• teet yhteistyötä sekä verovalvojien että verotarkastajien kanssa
• vastaat asiakkaiden esittämiin kysymyksiin eri palvelukanavissa

Mikä tekee verotuksen ammattitehtävistä tärkeää?

Kun työskentelet Verohallinnossa ammattitehtävissä, pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

• soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai -opintoja (esim. oikeus-, hallinto-, tai kauppatiede)
• vahvaa kokemusta yhteisöverotuksen valvontatehtävistä ja näyttöä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta
• hyvää yhteisöjen tuloverotuksen ja verolainsäädännön tuntemista ja joustavuutta siirtyä tarvittaessa muihin verolajeihin
• kyky hyödyntää käytettävissä oleva tieto ja halua ottaa uusia työkaluja ja työskentelytapoja käyttöön
• hyvää yhteistyökykyä sekä asiakaspalveluhenkisyyttä
• itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä ratkaisukeskeisyyttä
• hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa
• suomen, ruotsin ja englannin kielitaitoa

Hakijan eduksi luemme aikaisemman kokemuksen haettavana olevista tehtävistä sekä kokemuksen asiakaspalvelutyöstä Verohallinnossa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 7 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2413,95 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4%-12% tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Alkamisaika: 1.8.2019

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.