(Poistunut julkaisusta)

Verosihteeri, 3 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.8.2019

Tehtäviin kuuluvat asiakaskohtaisen yritysverotuksen tehtävät molemmilla kotimaisilla kielillä;
- vaativien tapausten tulovero- ja arvonlisäverovalvonta 
- elinkeino- ja maatalousverotus
- asiakastietojen hallinnan tehtävät 
- asiakkaiden ennakoiva ohjaus ja neuvonta

Tehtävän sijoituspaikka on Porvoo, Turku tai Vaasa. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan toiveensa viranhoitamispaikasta jo hakemusvaiheessa. Lopullinen viranhoitamispaikka sovitaan valittavan henkilön kanssa.

Virkaan nimitettäessä voidaan käyttää enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakijalta odotamme

• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa, esim. tradenomi
• Hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
• Hyviä asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, itsenäistä päätöksentekokykyä, organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoa sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa
• Aloitteellisuutta ja kehittämishalukkuutta

Luemme eduksi
• Muu kielitaito 
• Kokemusta yritysverotusta tai vastaavista tehtävistä

Työssä tarvittava kielitaito

• Erinomaista suullista ja kirjallista ruotsinkielen taitoa
• Hyvää suullista ja kirjallista suomenkielen taitoa