(Poistunut julkaisusta)

Veroasiantuntija ja ylitarkastaja siirtohinnoittelun asiantuntijatehtäviin
Konserniverokeskus, Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.5.2020

Veroasiantuntija, siirtohinnoittelu, ID: 28-534-2020

Konserniverokeskus hakee veroasiantuntijaa työskentelemään vaativissa siirtohinnoittelun asiantuntijatehtävissä. Haettavana oleva virka soveltuu tehtäviensä puolesta sekä urapolkunsa alkuvaiheessa oleville ja jo hieman enemmän kokemusta kerryttäneille asiantuntijoille.

Veroasiantuntijana pääset toimimaan monipuolisesti siirtohinnoittelun asiantuntijatehtävissä hoitaen erilaisia asiakasohjaus-, verovalvonta- ja verotustehtäviä. Työtehtäviä hoidetaan meillä tyypillisesti työparityöskentelynä ja veroasiantuntijana työtäsi ohjaa kokeneempi kollega, joka toimii tapauksen ratkaisijana tai sisäisenä asiantuntijatukena.

Veroasiantuntijana tehtävänkuvaasi kuuluu myös osallistuminen riskienhallinnan tehtäviin, työmenetelmien kehittämiseen sekä tarvittaessa muihin siirtohinnoittelutoiminnon tehtäviin.

Ylitarkastaja, siirtohinnoittelu, ID: 28-535-2020

Lisäksi Konserniverokeskus hakee ylitarkastajaa työskentelemään vaativissa siirtohinnoittelun asiantuntijatehtävissä.

Ylitarkastajana pääset haastamaan itseäsi ja osaamistasi siirtohinnoittelun laaja-alaisessa tehtäväkentässä.

Asiantuntijamme työskentelevät tiiviisti Suomen suurimpien yritysten kanssa ja asiakaspalvelu on olennainen osa työtämme. Työaika meillä on liukuva ja meille on tärkeää, että työ ja vapaa-aika pysyvät tasapainossa.

Tehtäviäsi voivat taustasta ja kokemuksesta riippuen olla:

- Siirtohinnoittelun erilaiset asiakasohjaustehtävät. Ylitarkastajana toimit ennakollisten keskusteluiden, Cross-Border Dialogue -prosessien tai valvontakäyntien projektinvetäjänä, asiantuntijatukena ja ratkaisijana. Siirtohinnoittelun ylitarkastaja voi myös toimia siirtohinnoittelun asiakasvastaavana Konserniverokeskuksen syvennetyssä asiakasyhteistyössä.

- Siirtohinnoittelun verotustehtävät. Ylitarkastaja toimii kyseisissä tehtävissä pääsääntöisesti ratkaisijana, sisäisenä asiantuntijatukena sekä vastaa tehtäviin liittyvästä projektinhallinnasta. Oikaisuvaatimustapauksissa ylitarkastaja toimii myös verotuksen oikaisulautakunnan esittelijänä.

- MAP- ja APA-tehtävät. Ylitarkastaja toimii näissä tehtävissä tyypillisesti tapauksen käsittelijänä, joka työstää Suomen position ja osallistuu toisen valtion viranomaisten kanssa käytäviin neuvotteluihin yhdessä toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

- Kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Ylitarkastajana voit osallistua esimerkiksi OECD-työskentelyyn taikka toimia luennoitsijana asiakas- ja muissa sidosryhmätilaisuuksissamme.

- Siirtohinnoittelun riskienhallinnan ja kohdevalinnan tehtävät. Ylitarkastaja toimii laajojen analyysiprojektien vastuuhenkilönä ja vastaa projektien suunnittelusta, aikataulutuksesta ja toteutuksesta. Tehtäviin kuuluu keskeisesti myös riskienhallinnan työmenetelmien kehitystyö sekä sidosryhmäyhteistyö.

- Erilaiset verovalvontatehtävät, kuten siirtohinnoittelutarkastukset. Ylitarkastaja toimii siirtohinnoittelutarkastuksissa ja muissa verovalvontatehtävissä projektipäällikkönä.

Lisäksi pääset mukaan siirtohinnoittelun työmenetelmien ja toiminnan kehittämiseen sekä koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tehtäviin voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutustu tehtäviin tarkemmin ja lähetä hakemuksesi näiden linkkien kautta:

Veroasiantuntija: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=28-534-2020

Ylitarkastaja: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=28-535-2020