(Poistunut julkaisusta)

Veroasiantuntija, ennakkoperintä, 1 vakinainen ja 3-4 määräaikaista
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.9.2019

Konserniverokeskuksessa on avoinna yksi vakinainen ja 3-4 määräaikaista ennakkoperintään erikoistuneen veroasiantuntijan tehtävää, jotka täytetään 2.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Valittavat henkilöt toimivat monipuolisesti ennakkoperinnän asiantuntijatehtävissä hoitaen erilaisia verovalvontaan ja asiakasohjaukseen liittyviä tehtäviä, kuten ennakollisia keskusteluja, valvontakäyntejä ja verotarkastuksia.

Tehtävänkuvaan kuuluu lisäksi hakemusasioiden käsittelyä, osallistumista riskienhallinnan tehtäviin sekä tarvittaessa myös muihin ennakkoperinnän tehtäviin. Tehtävät saattavat sisältää myös osallistumista lainsäädännön valmisteluun sekä Verohallinnon ohjeiden kirjoittamiseen.

Työtehtävät painottuvat valittavien henkilöiden taustoista riippuen finanssialaan liittyviin ennakkoperintä- ja lähdeverokysymyksiin, FATCA-/CRS-kysymyksiin ja/tai muihin suurten, kansainvälistä toimintaa harjoittavien yhtiöiden ennakkoperintäkysymyksiin.

Hakijalta odotamme

• korkeakoulututkintoa (esim. OTM, KTM, HM)
• kokemusta asiantuntijatehtävistä, erityisesti arvostamme: kokemusta suurten ja kansainvälistä toimintaa harjoittavien yhtiöiden ennakkoperintäasioiden parissa työskentelystä tai kokemusta finanssialaan liittyvistä kysymyksistä (erityisesti tuotonmaksuihin liittyvät maksajan velvoitteet)
• ennakkoperintään liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön hyvää hallintaa
• yrityselämän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta soveltuvin osin
• sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
• erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• hyvää englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa

Luemme eduksi:
• aktiivisen kehittämisotteen
• oma-aloitteisin työskentelyotteen, analysointitaidon ja ongelmanratkaisukyvyn
• kyvyn hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia