(Poistunut julkaisusta)

Veroasiantuntija, arvonlisäverotus, 3 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2019

Konserniverokeskus hakee kolmea määräaikaista veroasiantuntijaa työskentelemään arvonlisäverotuksen asiantuntijatehtävissä.

Veroasiantuntijana toimit monipuolisesti vaativissa arvonlisäverotuksen asiantuntijatehtävissä. Ratkaiset hakemusasioita ja verotuspäätöksiä sekä osallistut erilaisten lausuntojen, muistioiden ja selvitysten laadintaan sekä valvontatoimenpiteiden toteutukseen.

Edellä mainittujen tehtävien ohella osallistut myös asiakastilanteisiin (esimerkiksi ennakolliset keskustelut, asiakastapaamiset, valvontakäynnit, verotarkastukset ja sidosryhmäyhteistyö). Aineellisen ja menettelyihin liittyvän osaamisen kehittäminen ja riskienhallintaan osallistuminen kuuluvat niin ikään työtehtäviisi.

Toivoisimme sinulla olevan erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteista työskentelyotetta.

 

Hakijalta odotamme

- korkeakoulututkintoa (esim. OTM, KTM, HM)
- kokemusta vaativista arvonlisäveroasiantuntijan tehtävistä
- arvonlisäverotukseen liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön sekä menettelyiden hallintaa
- yrityselämän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta soveltuvin osin (erityisesti kirjanpitolainsäädäntö ja yhtiöoikeus)
- analysointi- ja ongelmanratkaisutaitoja
- sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
- hyvää englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa
- halua ja kykyä osallistua oman ja organisaation toiminnan kehittämiseen
- erinomaisia vuorovaikutustaitoja