(Poistunut julkaisusta)

Veroasiantuntija, 2 paikkaa
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2019

Mitä odotamme sinulta? 
Odotamme sinulta Verohallinnon rekistereiden ylläpidon ja valvonnan sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemusta. Olet myös kiinnostunut kouluttamisesta ja kehittämisestä. 

Pääset mukaan mm. seuraaviin tehtäviin: 
- yhteisöasiakkaiden ennakkoperintärekisteröinnin ja alv-rekisteröinnin oikaisuvaatimusten käsittely sekä niiden esittely verotuksen oikaisulautakunnassa
- muut vaativat rekisteröinnin tehtävät
- ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan tehtävät
- rekisteröinnin valtakunnalliset koulutus- ja kehittämistehtävät
- asiantuntijatuen antaminen ja käsittelijöiden osaamisen kehittäminen

Mikä tekee työstäsi tärkeää?
Kun työskentelet Verohallinnossa rekisteröinnin tehtävissä, pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen. 

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden kuukauden (6 kk) koeaikaa.

Hakijalta odotamme

- soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. KTM, HM, OTM)
- verolainsäädännön ja oikeuskäytännön syvällistä tuntemusta
- asiakkaan toimintaympäristön tuntemusta
- tietotekniikan ja toimisto-ohjelmien hyvää osaamista
- sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
- aloitteellisuutta, kehittämishalua ja itsenäistä päätöksentekokykyä
- aikaansaavuutta ja ratkaisukeskeisyyttä
- erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta kouluttamiseen
- hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielten taitoa

Luemme eduksi verojärjestelmien tuntemuksen sekä kokemuksen rekisteröinnin asiantuntijatehtävistä