Verkostokoordinaattori, 2 tehtävää, Työllisyyspalvelut
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Hei sinä osaava ja innostunut nuorten työllistymisen ammattilainen!

Liity joukkoomme rakentamaan yhdessä parempia palveluja espoolaisille nuorille ja tekemään työtä nuorten työllisyyden ekosysteemin kokonaisuudessa.

Espoon kaupungin strategiassa, Espoo-tarinassa asetetut työllisyystavoitteet ovat 75%:n työllisyysaste, enintään 5 %:n työttömyys, maan parhaalla tasolla oleva nuorten työllisyys sekä kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä. Näissä, kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tasapainoon merkittävästi vaikuttavissa tavoitteissa, onnistuminen edellyttää tavoitteellista yhteistyötä yli organisaatio- ja sektorirajojen.

Työllisyystavoitteen saavuttamiseksi meidän on puolitettava nuorisotyöttömyys vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä vaatii meiltä kaupunkina yhteistä työtä työttömyyden ennaltaehkäisevässä työssä, työttömyyden nopeassa katkaisemisessa sekä työelämään paluun saattamisessa. Espoo osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun (1.1.21-30.6.23), jossa tavoitteena on tarjota koko kaupungin ja TE-palvelujen palveluvalikkoa työttömien työnhakijoiden käyttöön monialaisesti. Kokeilussa kaupungille siirtyy vastuu lähes 6000 espoolaisen alle 30-vuotiaan nuoren työllisyyspalvelujen järjestämisestä.

Kuntakokeilun lisäksi rakennamme nuorten työllisyyden ekosysteemiä, jossa on toimenpiteitä nuorten työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja työelämään paluun saattamiseksi. Toimenpiteiden tavoitteena on tehokkaampi palveluintegraatio ja tehostetut toimintamallit, taitojen kehittäminen ja työelämämahdollisuuksien tukeminen.

Verkostokoordinaattorina tulet huolehtimaan alku vuodesta 2021 käynnistyvän Espoon nuorten työllisyyden ekosysteemin käytännön palveluintegraatioiden kehittämisestä tuoden työn tekemisen ja työllistymisen palvelut osaksi niitä. Verkostokoordinaattori toimii yhteistyössä ekosysteemin kumppaneiden kanssa monialaisen työotteen, toimintamallin, työtapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittämisessä, tuottamisessa, mallintamisessa ja koordinoimisessa.

Oleelliset yhteistyökumppanit verkostokoordinaattorin työssä ovat Ohjaamotalo, sivistystoimiala, muut koulutusorganisaatiot, sosiaali- ja terveyspalvelut ja järjestöt unohtamatta tietenkään kuntakokeilun omavalmentajia.

Sinulla on työssäsi kaksi asiakasta: nuorten työllisyyden ekosysteemiin kuuluvat nuoret sekä ammattilaiset. Pääset työssäsi mm. suunnittelemaan, koordinoimaan ja tuottamaan nuorille matalan kynnyksen työnhakutaitoja ja uraohjauksia ryhmä- tai yksilövalmennuksina monikanavaisesti. Toteutat myös ammattilaisille henkilöstökoulutuksia yhdessä suunnittelijaresurssin kanssa nuorten työllistymisen palveluista ja kuntakokeilusta.

Tulet tukemaan tiedolla johtamisen prosessia ja osallistut ekosysteemin toiminnan arviointiin ja raportoinnin keräämiseen yhdessä verkostokumppanien kanssa.

Pääset mukaan iloiseen, motivoituneeseen ja monimuotoiseen työyhteisöön, jonka lisäksi tarjoamme sinulle merkityksellisen työn ja ajantasaiset työvälineet etätyöskentelyyn sekä mukavat työtilat jahka pääsemme konttorille ihan kasvokkain. Etätyö on kuitenkin yksi pysyvä työmuotomme jatkossakin.

Ensimmäinen haastattelukierros toteuteaan videohaastatteluna. Videohaastatteluiden jälkeen toinen haastattelukierros järjestetään ke 16.12. sekä to 17.12. Teamsin välityksellä.

Työpaikan nimi: Työllisyyspalvelut
Työaika: toimistotyöaika
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- osaamista suunnittelu- ja kehittämistehtävistä ja kokemusta monitoimijaisesta verkostoyhteistyöstä.
- koulutusjärjestelmän tuntemista sekä hyviä tietoja kaupunkien ja TE-palvelujen palveluista työllisyyden edistämisessä.
- työkokemusta nuorten kanssa toimimisesta.
- kokemusta työnhaku- ja työelämätaitovalmennusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

Eduksi luetaan kokemus oppilaan- tai opinto-ohjauksesta.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja.

Haastatteluvalinnat tekevä esimies arvioi hakijoita hakemuksen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja. Huomioithan vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita, eikä sisällä tunnistetietoja.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyy tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot