Vastaava sosiaalityöntekijä Akuutti-, gero-, neuro- ja riippuvuuspsykiatria

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala