(Poistunut julkaisusta)

Vastaava sosiaaliohjaaja, Perhesosiaalityö, määräaikainen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Hei! Kiinnostaisiko mielenkiintoinen ja sopivasti haasteita tarjoava työ Espoossa?

Espoossa vahvistetaan perheiden sosiaalipalveluita, ja täten perhesosiaalityön yksikkö kasvaa. Perhesosiaalityössä työskentelee noin 90 työntekijää; perhetyöntekijöitä, ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja esimiehiä. Nyt lapsiperheiden perhetyön johtamista vahvistetaan yhdellä vastaavalla sosiaaliohjaajalla määräajaksi alkusyksyyn 2020, jonka jälkeen työtehtävä muuttuu ja virka täytetään vakinaisena.

Perhesosiaalityön tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden sosiaalipalveluita ja auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön palveluihin kuuluvat ensiarviointi, palvelutarpeen arviointi, asiakasperheen omatyöntekijänä toimiminen, suunnitelmallinen perhetyö ja sosiaaliohjaus, ohjaus asukastaloissa sekä Moniku-palvelu, jolla tuetaan neuvolaikäisten lasten kotikielen kehittymistä. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden, palvelun tuottajien sekä kolmannen sektorin kanssa.

Vastaavan sosiaaliohjaajan työ koostuu oman alueen sosiaaliohjauksen ja perhetyön päivittäisjohtamisesta yhdessä perhetyön esimiehen kanssa. Lisäksi työnkuvaan sisältyy ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen.

Tarjoamme Sinulle ammatillisen ja osaavan henkilöstön ja esimiestiimin tuen, liukuvan työajan ja mahdollisuuden etätyöhön. Pääset myös mukaan esimieskoulutukseen. Lisäksi käytössäsi ovat Espoon etuudet, joita ovat mm. 100 ilmasta uintikertaa vuodessa, työsuhdematkaetu, liikunta - ja kulttuuripassiedun, erilaisia harrasteryhmiä yms.

Vastaavan sosiaaliohjaajan tehtävässä voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi hyödyntäen, edelleen ammatillisesti kehittyen.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, perhetyö
Työaika: 38h45min
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Edellytämme: perhetyön sisällöllistä osaamista ja sosiaalihuollon laajaa tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä yhteensovittavaan johtamiseen.

Eduksi luetaan: kielitaito, aiempi esimieskokemus ja -koulutus sekä perehtyneisyys lean-johtamiseen.

Perhesosiaalityö, perhetyö
Työpiste sijoittuu kevään osalta suurimmaksi osaksi Espoon keskuksen alueelle.