(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.1.2021

Tehtävän kuvaus

Haluatko olla mukana tekemässä merkityksellistä työt nuorten parissa? Hae Herttoniemen vastaanottoyksikön vastaavaksi ohjaajaksi ajalle:
22.2.2021-1.8.2021.

Nuorten vastaanoton kokonaisuus muodostuu Kallion, Herttoniemen ja Malminkartanon lastensuojelun vastaanottolaitosten osastoista. Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Asiakkaamme ovat 13-17 -vuotiaita helsinkiläisiä nuoria.

Sijoitukset ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja nuoret ovat pääosin kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastataan nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, palveluun sisältyy myös nuoren ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä lapsen ja perheen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi ja kartoitus.

Vastaanottoyksiköillä on päivystysvelvoite vastata erilaisiin lyhytkestoisiin tarpeisiin tarjoamalla hoivaa ja huolenpitoa nuorille, jotka ovat luvatta poissa omasta sijaishuoltopaikastaan. Näissä tilanteissa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Haemme vastaavan ohjaajan sijaista Herttoniemen vastaanottoon. Herttoniemen vastaanotossa on kaksi osastoa ja 12 asiakaspaikkaa.

Vastaava ohjaaja toimii seitsemän osastolla työskentelevän ohjaajan lähiesihenkilönä, vastaa asiakasprosesseista yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Työtehtäviin kuuluvat työvuorosuunnittelu ja delegoidut henkilöstöhallinnon tehtävät. Vastaava ohjaaja osallistuu vastaanottotoiminnan kehittämiseen valmentavalla ja
kehittämismyönteisellä työotteella. Työ on jaksotyötä painottuen virka-aikaan maanantaista perjantaihin.

Kelpoisuusehto:
-Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

-Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

-Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

-Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

-Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 sekä hygieniapassia.

-Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Lisäksi edellytämme:
-Edellytämme aiempaa kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.


Luemme eduksi:
-Luemme eduksi työkokemuksen esihenkilönä toimimisesta sekä tehtävään soveltuvat lisäkoulutukset esim. johtamis-, päihde-, mielenterveys- ja/tai perhetyön aloilta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Maarit Leskelä, lastenkodin johtaja vs. puh. 050 402 0929

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi