(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.12.2020

Tehtävän kuvaus

Hyvösen lastenkoti on kuusiosastoinen 38-paikkainen lastenkoti, jonka tehtävänä on tarjota perustason lastenkotihoitoa helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Osastoista neljä toimii Oulunkylässä ja kaksi Pukinmäessä.

Haettavana oleva vastaavan ohjaajan tehtävä on Oulunkylässä kuusipaikkaisella Vihreällä osastolla, jossa asiakkaina on tällä hetkellä 10-17-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Vastaava ohjaaja toimii osastonsa viiden ohjaajan työnjohdollisena esihenkilönä sekä vastaa työryhmän toimintaedellytyksistä ja työhyvinvoinnista. Tehtäviin kuuluu myös työryhmän työn organisointi ja työvuorosuunnittelu. Työtä tehdään yhteistyössä oman osaston tiimin ja koko Hyvösen lastenkodin henkilöstön kanssa. Tehtäviin kuuluu myös lastenkodin kehittämiseen osallistuminen mm. esihenkilö- ja työkokouksissa.

Vastaava ohjaaja vastaa osastonsa lasten asiakasprosessien ja hoidon laadusta sekä vaikuttavuudesta mm. osallistuen hoito- ja kasvatusneuvotteluihin. Vastaavat ohjaajat toimivat vuorollaan lastenkodin johtajan sijaisina esim. loma-aikoina. Esihenkilötyötä tukee vastaavien ohjaajien ryhmätyönohjaus, johon myös johtaja osallistuu. Lisäksi vastaava ohjaaja työskentelee erilaisissa verkostoissa, joten työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa.

Vastaavan ohjaajan työ painottuu aamuvuoroihin, mutta jaksotyö työaikamuotona mahdollistaa myös muiden vuorojen tekemisen asiakkaiden tarpeiden ja tehtävän työnjohdollisen luonteen mukaisesti. Tehtävä saattaa sisältää myös tarpeenmukaista varallaoloa niin erikseen sovittaessa.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme aikaisempaa kokemusta lastensuojelutyöstä ja esihenkilönä toimimisesta.

Luemme eduksi ajokortin ja kokemuksen Effica-asiakastietojärjestelmän käyttämisestä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lastenkodin johtaja Roope Tommila, puh. 09 310 73328, roope.tommila@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/lastensuojelu/lastenkodit-perhehoito/lastenkodit/hyvonen/