(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.9.2020

Tehtävän kuvaus

Naulakallion lastenkoti on 31-paikkainen vaativan- sekä erityistason kuntouttavaa hoitoa ja kasvatusta tarjoava 13-17 vuotiaille lapsille tarkoitettu sijaishuoltopaikka. Lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä viidellä eri osastolla.
Haemme nyt vastaavan ohjaajan sijaista osasto Kuuselaan.

Lastenkotityön tavoitteena on lapsen ikätason mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky sekä valmiuksien luominen omaan kotiin paluuseen tai itsenäiseen elämään. Työtä tehdään kiinteästi yhteistyössä perheen, erilaisten hoitotahojen ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Lastenkodissa on myös kaksi omaa psykologia. Lapsi hyväksytään omana itsenään ja hänellä on turvallisia, luotettavia sekä aidosti välittäviä aikuisia läsnä arjessaan.

Vastaava ohjaaja lähijohtaa osastonsa hoito-ja kasvatussuunnitelmien mukaista hoitotyötä ja vastaa lainmukaisesta laitoshoidosta. Osastolla on kuusi sijoitettua lasta sekä 7,5 ohjaajan henkilökuntamäärä. Vastaava ohjaaja huolehtii vaikuttavuuden arvioinnin kokonaisuudesta, osallisuuden toteutumisesta ja omahoitajatyön tuesta sekä ohjaa asiakasprosesseja erilaisissa verkostoneuvotteluissa. Vastaava ohjaaja tekee myös satunnaisia osastovuoroja.

Lisäksi vastaava ohjaaja vastaa henkilöstön lähijohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta, mukaan lukien kriisi-ja traumatyön lähijohtaminen. Vastaava ohjaaja johtaa asiakas - ja työturvallisuutta.
Vastaava ohjaaja lähijohtaa laitoksen tavoitetyöskentelyn mukaista työskentelyä ja ohjaa toimintaa yhteisten rakenteiden kautta sekä vastaa työvuorosuunnittelusta. Vastaava ohjaaja tunnistaa osastonsa kehittämisen tarpeet ja vastaa työkulttuurista, jossa työtä kehitetään asiakastarpeita vastaavaksi.
Työ on virka-aikaan painottuva, satunnaisia ilta/viikonloppuvuoroja.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsinkielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämismyönteistä työotetta ja soveltuvuutta lähiesimiestehtävään.

Luemme eduksi:

aiemman kokemuksen esimiestyöstä lastenkodissa tai muun lastensuojelun työkokemuksen tai työskentelyn kuntoutus- ja mielenterveystyössä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

lastenkodin johtaja Jaana Haapamäki p. 09 310 62030 ja 040 687 3549