(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.11.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme Malmin lastenkotiin vastaavaa ohjaajaa vakituiseen tehtävään 1.1.2020 alkaen Kotikaivontien pienyksikköön.

Vastaava ohjaaja toimii lähiesimiehenä pienyksikössä, jossa on kaksi pienkotia. Pienyksikössä on yhteensä 11 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja. Pienkodissa on 4 lasta.

Malmin lastenkodissa toteutetaan erityistason laitoshoitoa. Lastenkotiin sijoitetaan lapsia, jotka hyötyvät pienistä lapsiryhmistä ja tarvitsevat vahvan struktuurin. Lapsilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, psyykkistä oireilua, koulunkäynnin ongelmia, kehityshäiriöitä ym.

Vastaava ohjaaja johtaa ja vastaa pienyksikkönsä hoito- ja kasvatustyöstä lastenkodin linjausten mukaisesti. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu mm. pienyksikkönsä henkilökunnan työvuorosuunnittelu ja työn organisointi. Vastaava ohjaaja vetää sekä osallistuu verkostotyöhön. Perheiden kanssa tehdään laajalti yhteistyötä ja kerran vuodessa järjestetään perheleiri. Vastaava ohjaaja huolehtii pienyksikkönsä vaikuttavuuden arviointityön suunnitelmallisesta toteuttamisesta ja seurannasta.

Vastaava ohjaaja osallistuu lastenkodin esimieskokoukseen, jossa suunnitellaan ja tehdään päätöksiä koko lastenkodin toimintaan liittyen. Malmin lastenkodin viiden pienyksikön vastaavat ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja kokoontuvat säännöllisesti työn organisoinnin merkeissä.

Meillä on kehittämismyönteinen työote, jota myös edellytetään tehtävään valitulta. Työ on pääsääntöisesti päivävuoropainotteista, mutta jonkin verran on ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Lastenkodissa on lähiesimiehille säännölliset työn tuen rakenteet ja esimiesryhmällä on säännöllinen työnohjaus . Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät henkilöstöedut.


Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Tehtävässä edellytetään esimiestyön kokemusta lastensuojelusta.

Eduksi luetaan kokemus neurospsykiatristen lasten hoidosta sekä valmentavan johtamisen mallin tuntemus.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Sari Hämäläinen p. 09 310 73428