(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Tehtävän kuvaus

Vastaavana ohjaajana toimit lähiesimiehenä perhetyössä, joka on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain asiakkuus. Helsingin alueella on seitsemän perhetyön tiimiä, joissa jokaisessa on oma lähiesimies. Itä 3:n tiimissä, johon haemme vastaavaa ohjaajaa, on kahta erilaista perhetyön työmuotoa. Tehostetussa perhetyössä työskennellään perheiden kanssa pitkäkestoisesti, yhdessä luotujen tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyalueena on Itä-Helsinki. Kiireellisessä tehostetussa perhetyössä työskennellään 2-3 viikkoa, suunnitelmallisesti mutta kriisipainotteisesti, työskentely vastaa sijoituksen uhkaan. Työskentelyalueena on koko Helsinki, siten että osa työskentelee länsi-pohjoisen alueelle ja osa itä-etelän. Tiimissä on rautaisia ammattilaisia, hyvä ja kannustava ilmapiiri. Tiimi on muuttamassa Itäkadun perhekeskukseen (Itäkatu 11) tämän vuoden lopulla.

Lähiesimiehen tehtäviin kuuluvat mm. työntekijöiden tukeminen lapsen ja nuoren sekä hänen perheen kanssa tehtävässä asiakastyössä, asiakasohjaus, henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien valmistelu, työvuorosuunnittelu, tiimikokouksien vetäminen ja tiivis yhteistyö lastensuojelun sosiaalityön ja muiden verkostojen kanssa.
Työn tukena on johtava ohjaaja, vastaavien tuki ja työnohjaus.

Tarjoamme sinulle kaupungin hyvät henkilöstöedut, mm. ammattiasi tukevaa koulutusta, työsuhdematkalippuedun ja henkilöstökortin, jolla saa alennuksia teattereista ja uimahalleista. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Työntekijä on siirtymässä ensi vuodeksi toisiin tehtäviin ja nyt haemme aluksi koeajalle (6 kk) sijaista tähän tehtävään.

Työhaastattelut pidetään ryhmähaastatteluina.

Kelpoisuusehto: Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme sinulta: kokemusta esimiestehtävästä, työskentelystä lapsiperheiden kanssa sekä työvuorosuunnittelusta. Sinulla on kykyä olla työntekijöiden tukena asiakastyössä. Sinulla on hyvä organisointikyky sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Lähiesimiestyö edellyttää joustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.

Luemme eduksi: kyvyn kehittää dialogista ja reflektiivistä työotetta asiakastyössä. Effica-asiakastietojärjestelmän ja henkilöstöhallinnon ohjelmien hallinnan tai niiden nopean omaksumisen. Ensi vuonna otamme Apotti -asiakastietojärjestelmän käyttöömme ja sen omaksumisen. Perhetyössä on erilaisia kehittämishankkeita, innostusta lähteä mukaan kehittämiseen ja valmentavaan työotteeseen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava ohjaaja Riitta Korhonen, p 050 326 9674, riitta.korhonen@hel.fi