(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.8.2019

Tehtävän kuvaus


Hyvösen lastenkoti on kuusiosastoinen ja 37-paikkainen lastenkoti, jossa tarjotaan perustason laitoshoitoa helsinkiläisille lapsille ja nuorille.
Osastoista neljä toimii Koskelassa Myrskylänkujalla ja kaksi Pukinmäessä Unikkopolulla.

Haettavana oleva vastaavan ohjaajan tehtävä on Koskelassa Myrskylänkujalla sijaitsevalla kuusipaikkaisella Punaisella osastolla, jolla asiakkaina on tällä hetkellä 13-17 -vuotiaita lapsia.
Työryhmään kuuluu viisi ohjaajaa, joiden lähiesimiehenä vastaava ohjaaja toimii.

Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu vastuu lastenkodin osaston toiminnasta, hoitotyön laadusta ja kehittämisestä, hoito- ja kasvatusprosessien toteutumisesta sekä lainmukaisesta laitoshoidosta. Vastaava ohjaaja huolehtii vaikuttavuuden arvioinnin kokonaisuudesta, osallisuuden toteutumisesta ja omaohjaajatyön tuesta sekä ohjaa asiakasprosesseja erilaisissa verkostoneuvotteluissa.

Vastaava ohjaaja toimii viiden osastolla työskentelevän ohjaajan lähiesimiehenä, tekee työvuorolistat, toimii omaohjaajien tukena sekä valmistelee henkilöstöasioita johtajan päätettäväksi. Hoito- ja kasvatustarpeen arviointi ja toteuttaminen tehdään yhteistyössä asiakkaan, perheen ja viranomaisten kanssa. Psykologi tukee asiakastyötä.

Lisäksi vastaava ohjaaja vastaa henkilöstön lähijohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta, mukaan lukien kriisi-ja traumatyön lähijohtaminen. Vastaava ohjaaja johtaa osaston asiakas - ja työturvallisuutta.

Vastaava ohjaaja osallistuu lastenkodin kehittämiseen johtoryhmän jäsenenä ja toimii tarvittaessa johtajan sijaisena. Työaikamuotona on jaksotyö. Käytännössä työvuorot painottuvat virka-aikaan.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai muu soveltuva opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


kokemusta esimies- ja lastensuojelutyöstä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista ja kehittävää työskentelytapaa. Lähiesimiestyö edellyttää joustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.