(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme vastaavaa ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen. Palvelussuhde alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Teinilän lastenkoti tarjoaa erityistason lastenkotihoitoa viidellä eri osastolla. Vastaava ohjaaja toimii lähiesimiehenä osastolla, jossa on seitsemän asiakaspaikkaa ja henkilökuntaa yhdeksän.

Lastenkoti on tarkoitettu 7-17-vuotiaille lapsille, joiden ikätasoisessa toimintakyvyssä on haasteita. Kaikilla lapsilla on joko psykiatrinen hoitokontakti tai sen tarve. Työtä tehdään kiinteästi yhteistyössä perheen, psykiatristen hoitotahojen sekä muun yhteistyöverkoston kanssa. Lastenkodissa on myös oma psykologi.

Työn tavoitteena on lapsen ikätason mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky sekä valmiuksien luominen omaan kotiin paluuseen tai itsenäiseen elämään. Lapsi hyväksytään omana itsenään ja hänellä on turvallisia, luotettavia sekä aidosti välittäviä aikuisia läsnä arjessaan.

Vastaava ohjaaja lähijohtaa osastonsa hoito-ja kasvatussuunnitelmien mukaista hoitotyötä ja vastaa lainmukaisesta laitoshoidosta. Vastaava ohjaaja huolehtii vaikuttavuuden arvioinnin kokonaisuudesta, osallisuuden toteutumisesta ja omahoitajatyön tuesta sekä ohjaa asiakasprosesseja erilaisissa verkostoneuvotteluissa. Vastaava ohjaaja tekee myös satunnaisia osastovuoroja.

Lisäksi vastaava ohjaaja vastaa henkilöstön lähijohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta, mukaan lukien kriisi-ja traumatyön lähijohtaminen. Vastaava ohjaaja johtaa asiakas - ja työturvallisuutta.

Vastaava ohjaaja lähijohtaa laitoksen tavoitetyöskentelyn mukaista työskentelyä ja ohjaa toimintaa yhteisten rakenteiden kautta sekä vastaa työvuorosuunnittelusta. Vastaava ohjaaja tunnistaa osastonsa kehittämisen tarpeet ja vastaa työkulttuurista, jossa työtä kehitetään asiakastarpeita vastaavaksi.

Työ on virka-aikaan painottuva, satunnaisia ilta/viikonloppuvuoroja.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai muu soveltuva opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Kokemusta lastensuojelutyöstä. Hyvää tietämystä ja ymmärrystä erilaisista lapsen psyykkisistä oireiluista. Lähiesimiehellä tulee olla positiivinen ja ratkaisukeskeinen työote ja kiitettävät vuorovaikutustaidot. Lähiesimiestyö edellyttää joustavaa työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.