(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Nuorten Ystävät

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2018

 

Nuorten Ystävät etsii osaavaan joukkoonsa

VASTAAVAA OHJAAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vaativan palveluasumisen yksikkö Villa Vantaaseen Vantaalle.

Erityisryhmien asumispalveluissamme tuemme kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja tarjoamme mahdollisuuden kasvaa yksilöllisesti. Palvelut järjestetään aina räätälöidysti asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Asumispalveluidemme sitoutunut henkilökunta ylläpitää asiakkaiden kuntouttavaa arkea, joka tukee asiakkaiden monipuolista kehittymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintataitojen vahvistumista.

Villa Vantaa on Vantaalla sijaitseva 15-paikkainen vaativan palveluasumisen yksikkö vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. VillaVantaan arjessa toteutamme omaehtoista elämää ja toimintakykyä tukevaa työotetta. Kannustamme ja tuemme asiakkaita heidän omien voimavarojensa käyttöön, millä vahvistamme asiakkaiden omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Sovellamme asiakkaidemme arjessa yksilöllisesti autismi- ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmiä, kuten henkilökohtaista viikko- ja päiväohjelmaa, strukturointia ja visualisointia, sosiaalisia tarinoita sekä kuvakommunikaation tukemista. Asiakkaiden arkeen sitoutuneiden ammattilaistemme työskentely perustuu jokaisen asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittamiseen, itsemääräämisoikeuteen, mielekkääseen arkeen ja vapaa-aikaan sekä perheiden kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön.

Vastaava ohjaaja toimii yksikön ohjaajien lähiesimiehenä ja johtaa yksikön toimintaa. Hän vastaa yksikön toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, toiminnan arvioinnista, talouden seurannasta ja kehittämisestä. Vastaava ohjaaja toimii työnantajan edustajana ja hänen lähiesimiehenään toimii palvelupäällikkö.

Tehtävä alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

Haastattelut järjestetään 9.1.-10.1.19 Vantaalla.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja/tai terveysalan AMK- tai opistoasteen tutkinto tai ylempi AMK-tutkinto (tutkinnon tulee sisältää vähintään 30 op sosiaalialan opintoja tai opinnot on lisäkoulutuksella hankittu). Lisäksi edellytämme riittävää koulutukseen sisältyvää tai työkokemuksen tuomaa johtamistaitoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta kehitysvamma-alalta.

Palkkaus määräytyy Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotesuojaa työntekijöiltämme. Palveluntuottajana tarkistamme myös tehtävään valittavan tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä (Terhikki/Suosikki).

Tarjoamme viihtyisän ja innovatiivisen työympäristön, haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä sekä valtakunnallisen organisaation edut.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Jaana Jussila p. 0447341413, jaana.jussila@nuortenystavat.fi.