(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2018

Tehtävän kuvaus


Malmin lastenkotiin haetaan vastaavan ohjaajan sijaista ajalle 16.11.18-20.9.19. Vastaava ohjaaja toimii lähiesimiehenä yhdessä Malmin lastenkodin pienyksiköistä jossa on kaksi pienkotia. Pienkodissa on 4 lasta. Hoitohenkilökuntaa pienyksikössä on yhteensä 11 ohjaajaa ja vastaava ohjaaja.

Malmin lastenkoti tarjoaa vaativaa laitossijoitusta. Malmin lastenkotiin sijoitetaan lapsia jotka hyötyvät pienistä lapsiryhmistä ja tarvitsevat vahvan struktuurin. Lapsilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, psyykkistä oireilua, koulunkäynnin ongelmia, kehityshäiriöitä ym.

Vastaava ohjaaja johtaa ja vastaa pienyksikkönsä hoito- ja kasvatustyöstä Malmin lastenkodin linjausten mukaisesti. Vastaavan ohjaajan tehtävään kuuluu pienyksikkönsä henkilökunnan työvuorosuunnittelu ja työn organisointi. Vastaava ohjaaja vetää sekä osallistuu laajalti verkostotyöhön. Perheiden kanssa tehdään laajalti yhteistyötä ja Malmin lastenkodissa järjestetään kerran vuodessa perheleiri. Vastaava ohjaaja huolehtii pienyksikkönsä osalta vaikuttavuuden arviointi työn suunnitelmallisesta toteuttamisesta ja seurannasta.

Vastaava ohjaaja osallistuu lastenkodin esimieskokoukseen jossa suunnitellaan ja tehdään päätöksiä koko lastenkodin toimintaan liittyen. Malmin lastenkodin 5 pienyksikön vastaavat ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja kokoontuvat säännöllisesti työn organisoinnin merkeissä.

Malmin lastenkodissa on kehittämismyönteinen työote jota myös edellytetään tehtävään valitulta. Vastaava ohjaaja tekee pääsääntöisesti päivävuoropainotteisia työvuoroja mutta myös jonkin verran iltavuoroja ja joitakin viikonloppuvuoroja.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus tai muu soveltuva opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
Luemme eduksi


Kokemusta lastensuojelutyöstä sekä esimiestyöstä. Hyvää tietämystä ja ymmärrystä erilaisista lasten pyykkisistä oireiluista ja muista häiriötiloista. Lähiesimiehellä tulee olla positiivinen asenne työhön ja kiitettävät vuorovaikutustaidot.