(Poistunut julkaisusta)

Vastaava ohjaaja, Olarinluoman vastaanottokoti, palvelu- ja tukiasunnot
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2019

Vastaava ohjaaja, Olarinluoman vastaanottokoti, palvelu- ja tukiasunnot

Työavain 2-815-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 25.02.2019 kello 15:45
Olarinluoman vastaanottokoti ja palvelu- ja tukiasunnot , Luomanportti 9-11 02200 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut/Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Haemme vastaavaa ohjaajaa Olarinluoman palvelukeskukseen. Olarinluoman palvelukeskuksessa on vastaanottokoti, sekä palvelu- ja tukiasumista eritasoista tukea tarvitseville päihde- ja mielenterveysongelmaisille asiakkaille. Vastaanottokodissa huolehditaan asiakkaiden perustarpeista, terveydenhoidosta, sosiaalisen tilanteen kartoituksesta ja jatkosuunnitelman laatimisesta. Palveluasunnoissa tuetaan hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita kokonaisvaltaisesti kaikissa arkielämän askareissa ympärivuorokauden. Tukiasuntojen asiakkaita tuetaan heidän tarpeiden mukaan, mm. asunnon kunnossapidossa, vuokranmaksussa ja muissa käytännön asioissa. Yksiköt toimivat Asunto ensin-periaatteella, eli asiakkaat voivat käyttää päihteitä, mutta pyrimme tukemaan kaikkia asiakkaitamme päihteettömyyteen ja/tai hallittuun päihteiden käyttöön. Vastaavan ohjaajan pääasiallinen toimipiste on vastaanottokoti. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu sekä hallinnollisia tehtäviä että välitöntä asiakastyötä. Vastaavan ohjaajan työtehtäviin kuuluvat tiiminvetäjän työtehtävät, työvuoro- ja vuosilomasuunnittelu, sosiaalityö- ja ohjaus, verkostotyö, sekä asiakasmaksupäätösten valmistelu ja laskutus yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Vastaava ohjaaja toimii Olarinluoman palvelukeskuksen henkilöstön lähiesimiehenä ja vastaa Olarinluoman työpisteiden arjen työn sujuvuudesta yhteistyössä työtiimien ja palveluesimiehen kanssa. Lähiesimiehenä sitoudut Espoon arvoihin ja Espoon-tarinan mukaiseen työskentelyyn sekä vastaat Espoo-tarinan ja arvojen jalkauttamisesta arjen työhön. Pyrimme aktiivisesti kehittämään palveluja entistä paremmiksi. Haluamme panostaa hyvään, avoimeen ja kannustavaan työilmapiiriin. Espoossa työskentelystä on etua. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt Olarinluoman palvelukeskus sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella Espoon Niittykummun läheisyydessä. Työn aloitus sopimuksen mukaan. Haastattelut viikolla 9-10


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään kokemusta vastaavan ohjaajan- ja/tai esimiehen työtehtävistä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Lisäksi edellytetään hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja, sekä asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2607,33 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö, pääasiallisesti päivätyö, 38.45h/vko


Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Palveluesimies Tenho Tamminen
050 554 1705
virka-aikaan klo 9-16 välillä

Palvelupäällikkö Malena Segercrantz
046 877 2077
virka-aikaan klo 10-16 välillä